Cylchgronau Cymru

Chwiliwch trwy dros 450 o deitlau a 1.2 miliwn o dudalennau

I t f Ö{gfaill %topig (Cyfres Helaethedig). CYHOEDDEDIG AR Y 15fkd 0 BOB MI8. DAN OLYGIAETH Y PARCH. DAYID JONES, Ficer Penmaenmawr. Rhagfyr, 1895. Ehifyn 348. Pris lc. CTNNWrSIAD. Y Nadollg ...... ~ _ YrAdfent ... ~ -. ~ Y Llais Ysgrifenydd [Phonograph) — ** , T Maes Cenadol ™ .„ ^ , Yr Adran Ddirwestol— At ein Darllenwyr ~. m Lladd yn yr Wy ... ... ^. YWasg ... _ Tonau—Carol Nadolig, 322. In excelsis gloria , Cân y Gauaf ... ~ ... ^. Carol Nadolig ... ... ... w Carol i Blant ... ^. Byr Gofiantau ... ^. w Atebion — Gofyniadau ... ~. ~. ... , Gweithrediadau Eglwysig Y Gongl Gystadleuol ... Y Llithiau Priodol am Ionawr, 1896 "Un Arglwydd, un flydd, un bedydd." ffaetíçtîíBí»: W. SPURRELL A'I FAB. 309 313 314 316 319 320 321 323 324 325 326 327 328 329 329 330 330