Cylchgronau Cymru

Chwiliwch trwy dros 450 o deitlau a 1.2 miliwn o dudalennau

C^fatll £glw^6tö DAN OLYGIAETH Y PARCH. MORRIS ROBERTS, Ficer Rhosybol, Rhosgoch, Anglesey. GORPHENAF, 1909. 1 Un Arglwydd, un ffydd, un bedydd.' CAERFYRDDIN: W. SPURRELL A'I FAB