Cylchgronau Cymru

Chwiliwch trwy dros 450 o deitlau a 1.2 miliwn o dudalennau

UA.IJ.BUKX ö «JUOUÄ. ABSOHTTELY PURE, THEREFORE BEST—The Standard of Highest Purity. CENINEN GWYL DEWI ■'Lance >«H CQ r-1 >< 06 co CQ Cylchgrawn Chwarterol Cenedlaethí ARGRAFFIAD ARBENIG MAWRTH 1af, 1904, CYNHWYSI AD Gan J. R. Try- Herber, y Llenor. Gan y Parch. B. G wylfa T. E. Ellis, Ä.S. Gan Wilym Deudraetü, ac eraill ... Edward Parry, yr Emynydd. Gan Fer- wynydd, ac eraill ... Yr Henadur C. R. Jones, Y.H. Gan y Parch. Owen Evans, D.D. W. Padarn Lewis. Gan Wilym Deudraeth Y Parch. Edwin Williams, M.A., Islywydd Coleg Trefecca. Gan y Parch. W. Jenkins, M.A., a Hwfa Mon ... Y Parch. Robert Jones (b). Gan y Parch. W. Hugh Evans (Gwyllt y Mynydd) ... Yr Hybarch Archddiacon Griffiths. Gan Fryfdir ... Dewi Glan Teifl. Gan Dreflyn... ... Jenkin Howell fel Bardd. Gan y Parch. B. Jenkin Jones, M.A. Y Parch. Ganon Eobert Williams, M.A. Gan y Parch. Bobert Price, B.A. Gurnos. Gan Watcyn Wyn, y Parch. D. Silyn Evans, Gwydderig, Mr. R. Ingram, Gwilym Elian, a Gwilym Clwyd ... W. Davies,Ysw.,Y.H. (Cae'rBlaidd). Gan Farlwydon, Dewi Mai o Feirion, ac Isallt ... ... »• T Ben Bowen. Gan Mr. Isaac D. Hooson ; y Parch. R. Silyn Roberts, M.A.; a Thydu ... ... ». T - Caneuon: Dydd Gwyi Dewj. Gan Ioan Brothen, Isallt, a T. G. S. ... ••• Y Parch. David Evans, M. A. Gan y Parch. John Davies Tair Dalen Adgof: "Y Cwilsyn Gwyn, Edwin Hefln Jones, a Dewi Glan Teifl- Gan Anthropos Y Parch. Samuel Owen, Tanygrisiau. Gan y Parch. William Thomas Y Tra Pharchedig Ddeon Howell (Llaw- dden). Gan y Parch. D. Williams, B. D.; Meurig Cybi; a Llanorfab ... CAERNARFON : ARGRAPHWYD A CHYHOEDDWYD GAN W. GWENLYN EVANS. Marwolaeth Enwogion. fanwy W. W. Jones(Cyrus). Gan y Parch. Bobert Williams, M.A. Gwyneddon. Gan Einion,Gwynfor,Gutyn Arfon, Hwfa Mon, a Thecwyn Caernarfon Lenyddol Gynt. Gan Alafon Mr. T. Williams, Y.H., Gwaelod y Garth. Gan Ddewi Medi ... Ap Cledwen. Gan Drebor Aled a Mr. D. Wynre ... Garmonydd. Gan Einion Ddu, Neiflon, Alltud Eiflon, Rhuddfiyn, a Hwfa Mon Machraeth Mon. Gan Mr. J. Williams ... Robert Arthur Bowlands. Gan Mr. R. J- Rowlands Dewi a Non. Gan Mr. E. O. James Garmonydd. Gan Ruddenfab... Tom Ellis: Cân Hiraeth. Gan y Parch. D. Adams, B.A. (Hawen) Y Parch. D. M. Jones (Eryr Morlais). Gan Mr. J. Manod Jenkins ... Ceulanydd. Gan Ap Ceredigion Hugh Hughes (Y Bardd Coch). Gan Feilir Mon. Y Parch. David Owen Jones (W). Gan y Parch. Hugh Evans (Cynfor), a Glan Machno ... Tafolog. Gan Wnion, Mr. Richard Jones, Grugog, Gwilym Dyfl, Talfardd, Ioan Brynmair, Mr. J. Maethlon James, Mr. J. R. Jones, Ap Meurig, Mr. Abram Thomas, J. J. Ty'nybraich, Mr. Owen Evans, Atha Dydd Gwyl Dewi Sant. Gan Elphin Cwyn Coll. Gan Hwfa Mon, Ioan Eifion, Gwilym Deudraeth, Alavon, Bryfdir, Treflyn, Meigant, Madog, Ap Cledwen, Gwilym Eryri, Mr. R. E. Jones, Dewi Glan Teifl, Mr. T. Herbert Hughes, Meurig Cybi, Llanorfab, Ednant, Eiflon- ydd, Ab Hefin, Iseifion, Cyndeyrn, R E. 55 59 60 62