Cylchgronau Cymru

Chwiliwch trwy dros 450 o deitlau a 1.2 miliwn o dudalennau

Y GEMJSTEN: ®glíit0tfMtt ëhmthmA tömtümiM. CYFROL V.—1887. Fl IAITH, FY NGWLAD, FY NGHENEDL: CAERNAEFON: ARGRAPHWYD A CHYHOEDDWYD GAN D. W. DAVD3S A'l GWMNI. Entered at StaUoners' Hatt.—AU Bights Meaewed.]