Cylchgronau Cymru

Chwiliwch trwy dros 450 o deitlau a 1.2 miliwn o dudalennau

r° Cnmifl Ehip. 130.] CHWEFROR, 1854. [Cyf. XII. ¥ ©gnntDpstatt. COFIAINT. Y Pareh. George Roberts, Ebensburg................... 29 ANERCHION A HANBSION. " Mewn mompnt y disgynaat i'r bedd ".................. 36 Greenwich llospital..................................... 42 Y NEWYDDIADUR. Cynghorion i'r Miliwn....................................47 Fflangellu yn y Llynges..................................48 Cloddfa newydd 0 Aur............................*...... 48 Glanhad Dinasoedd......................................48 Periglor Dinbych........................................48 Gweithgarwch Eglwys Loegr........,....................50 Gorchfygu Temtasiwn....................................51 "Twm y Go', a Deio'r Eisin Sil"........................51 BAEDDONIAETH. Awdl er Coffadwriaeth ara Samuel Thomas J ones........53 LHnellau Coffadwriaetbol am Martha Thomas, Pisgah.... 55 Diwedd y Flwyddyn..................................... 55 Ffrwyth angeu y Gwaredwr..........................___55 Cyfarchiad i Mr. Ll. Morris a'i Briod, TreíTynnon........55 Hiraeth Pererin.......................................... 56 Anerchiad Mrs. Price....................................56 Càn diolch am Ffon.....................................56 YE AMLEN. At Ohebwyr........".................................... 2 Yr Argraffwasg.......................................... 2 Caniadau Hiraethog.................................... 2 Yr Erangelical Magaztne...........*»................... 3 Fleur de Lis, Mynwy.................................. 3 Gwobr am Dôn newydd.................................. 4 Gweithiau y Parch. J. R. Ruthin..^.................... 4 EVAN JONBS, AROBAFFÍDD, BRYNTEG, DOLGBLLAÜ. CPrit ceiniog a dUmai.) "»