Cylchgronau Cymru

Chwiliwch trwy dros 450 o deitlau a 1.2 miliwn o dudalennau

ü ■■. rri iÀ <$ CrtófL Rhif 234.] HYDREF, 1862. [Cyf. XX.. îf ötpnntosstalr. ANBRCHION A HANESION. Dadl ar Ddadleu rhwng Thomas a Iago ............ 257 Etholediuaeth...................................... 266 Cadw y Sabbath ................................... 272 I ba le y raae y ffyrdd hyn yn arwain?..............274 At Mr. itees, Àbertawy............................275 ADOLYGIAD AR NEWYDDION Y MIS. Mynéd i Eisteddfod Caerynarfon....................276 Lle yr Eisteddfo'l ................................277 Ll*yddiant yr Eisteddlod..........................277 Y Cyfansoddiadau................................. 277 Cyfarfodydd yr Eisteddfod...........".*.............278 Miss Edith Wjntie' ................................ 278 Nefydd etto vn mhlith y beimiaid..................279 Urddiad Mr. H. Rei'9. Caei.........................280 Concert Lìew Llwyfo a'i blant......................28Ü BAUDDONIABTH. Anerchiad i'r Bardd Golyddau......................281 Dihaugla y Caethwas .............................. 281 Byw yn y Mynyddoedd............................ 283 " Casabianca "...................................... 283 Câu ar Julnli y Parch. B. Griffiths, Trefgam........283 Cân i'r Borea ......./..............................284 Ya AMLEN. Y Barnau ara y "Coel"...*.......,................ 2 Yr Arfrraffwasg ..........^*.,...................... 2 Y Casgliad o dros Ddwy Fíl © Hymuau............. 4 BVAN J0NES, ARGEAFFYDn, DOLOBLLAU. j Pris lèc.