Cylchgronau Cymru

Chwiliwch trwy dros 450 o deitlau a 1.2 miliwn o dudalennau

Y CÄOIf I CL. Rhif 73. MAI, 1849. Cyf. VII. (ttofíamt CYRCHU BUNYAN I'R CARCHAR. Yn yr arlun blaenorol gwelir Bunyan yn cael ei gychwyn o fynwes ei deulu i garchar Bedford. Y tu cefn iddo gwelir y ceishwl yn sefyll, a'i ffbn yn ei law. Ar y dde gwelir ei briofi a'i ffedog dros ei hwyneb yn wylo. Mae Bunyan ei hun yn yraaflyd yn ei lodes fach ieuangaf (yr hon oedd ddnll) i'w chusanu. Gormod gorchwyl ydyw darlunio teimladau y tenlu yn y foth amgylchiad cyfyng. Dywed Bunyan ei hon ei fod fel pe tynasid ei cnawd oddiar ei esgyrn. Meddyliai am y calcdi a'r cyfyngderau a allai fod yn aros ei wraig a'i