Cylchgronau Cymru

Chwiliwch trwy dros 450 o deitlau a 1.2 miliwn o dudalennau

y eieiiei. Rhif 496.] AWST, 1884. [Cyf. XLII. $axtxt\úQn a §ànmo\h CRISTIANA A CHEIST. O " GAN T CANIADATT." Mtn rhaynai cân cariad rhwng Solomon a'i anwylyd yw y íJà00l&à'àu.,, Myn eraill mai iTugliar.es ydyw, yn darlun- io*yr eglwys a Christ. Cymerwn yn ganiatâol mai yr olaf sydd yn gywir. I. Seftllfa Cbistiana. Yr oedd wedi diosg ei dilìad gwaith—" Diosgais fy mhais, pa fodd y gwisgaf hi ? Golchais fy nhraed, pa fodd y di- fwynaf hwy ? " Dwfr i olchi traed fyddai y croesaw cyntaf gynt, am eu bod yn cerdded yn draednoeth, neu heb ddim ond sandalau. T mae Abraham a Lot yn cynyg dwfr i'r angylion i olchi eu traed. Crist yn canmol y wraig am olchi ei draed, ac yn anog ei ddysgyblion i olchí traed eu gilydd. Yr ocdd yn eì gwely, ai cludon yn cfro—" Myfì sydd yn cysgu, a'm calon yn eflro." Y mae rhyw fath o gysgu fel hyn, yn enwedig pan mewn pryder. Y mae rhanau o'r corft' yn cysgu, eraill yn eflro—yr aelodau yn cysgu, a'r meddwl yn eflro—y Hygaid yn cysgu, a'r clustiau yn cfíro. Dyna yw sefyllfa un pan yn breuddwydio, ;a dyna yn aml yw sefyllfa yr eglwys. II. Seftllfa Ceist. Mae yn curo. A y teulu i'r ty heb guru, ond hen arfer-