Cylchgronau Cymru

Chwiliwch trwy dros 450 o deitlau a 1.2 miliwn o dudalennau

# Críràri. á? Rhif. 121.] MAI, 1853. [Csr. XI. ¥ (ffsnntossiatt. COFIAINT. Tro byr drwy Fynwent Llanfair, Dyffryn Clwyd........ 131 Mr. David Erans, Trelech.............................. 135 ANERCHION A IIANBSION. ■ Cornelius y Canwriad................................... 139 Ffeiriau Cymru......................................... 142 Gair o gyfarwyddyd i Gruffydd Risiart.................. 147 "Ei amser i bob peth, a phob peth yu ei amser."........148 Y NEWYDDIADÜR. Areithiau Milwraidd.................................... 155 Lloegr a Ffrainc........................................ 156 Canghen Newydd o Gymdeithas Heddwch......*........ 156 BARDDONIAETH. Marwolaeth Anna Jones, Tymawr ......................157 Teimlad tad a mam..................................... 158 Englyn ar fedd Tudur Aied............................. 158 YR AMLEN. At Ohebwyr*.......;.................................... 130 YrArgraffwasg.......................................... 130 Llosgi yr Hogyn........................................ 130 Cymdeithí^Heddwch...................................159 John Bull a'i*deulu...................................... 159 Y Cyfarwyddwr..*....................................... 160 EVAN JONES, ARORAFFYDD, BRYNTEG, DOLGELLAÜ. Erit ceiniog a dimai.J