Cylchgronau Cymru

Chwiliwch trwy dros 450 o deitlau a 1.2 miliwn o dudalennau

Y CRONICL. Rhif. 282. HYDHEF, 1866. Ctf. XXIV. W> GTçnntogstaìi. ANERCHION A HANESION. YDaìI................................................................ 257 Pa beth y\v Clic?................................................... 264 Y Pechod Gwreiddiol............................................ 266 Pwnc Ysgol......................................................... 267 Dalen y Plant.—Gwohr.......................................... 272 Diwygio'r Cymanfaoedd...............;,........................ 272 Croesbethau a'u Cysondeb....................................... 273 ADOLYGIAD AR NEWYDDION Y MIS. Geiriau byrion oddiwrth S. R.................................. 274 GwrthodD. D....................................................... 277 Y Colera..............................................,............... 278 At y Parch. J. Thomas.......................................... 280 YrEisteddfod..............,....................................... 281 BARDDONIAETH. Dinystr Sodom a Gomorah...................................... 282 Marwolaeth yr Annuwiol...................................... 283 Tröedigaeth Saul................................................... 283 'Teimlad Gwraig y Morwr....................................... 284 Emmanuel Gwüym Hiraethog..^.............................. 284 ©OiLGELLAU: ARGRAFFEDIG GAN W. HUGHES AND OO. Pris l*c.