Cylchgronau Cymru

Chwiliwch trwy dros 450 o deitlau a 1.2 miliwn o dudalennau

Y CRONICL. Riiif. 283. TACIIWEDD, 1866. Ctf. XXIV. W (ttânntogstatí. _____ .' 4*. ÀNERCHION A HANESION. Yr ymryson am fod yu fwyaf.................................. 285 Y pethau a'm syna!................................................ 292 Elizabeth Williams, Cae Col, Heuryd........................ 293 Eisteddfod Caer.................................................... 297 Llytliyrau............................................................ 300 Y Wasg:—Cofiant y Parch. Ellis Erans, D.D............. 301 At y Gol.............................................................. 302 ADOLYGIAD AR NEWYDDION Y MIS. Hiraeth am, a'r modd i gael yr Hogyn i America......... 303 Ward Beecher wedi gwrthgilio!............................... 304 Taith i, o, a thrwy Ganaan...................................... 305 Gu..................................................................... 306 YParch. William Rees, D. D., S.T.D...................... 307 Cyfarfodydd Rhyddhad Crefydd.............................. 308 Rhyfeddod St. George............................................ 309 Symudiad a Sefydliad................................... ........ 310 BARDDONIAETH. Anerehiad i S. R................................................. 311 Deigryn yr Edifeiriol............................................. 311 Ffrwyth myfyrdod a phryder meddwl...................... 312 Er cof am Mrs. Anne Joues.................................... 312 Y Blodeuyn Gwywedig.......................................... 312 YR AMLEN. At ein Dosbarthwyr............................................... 2 Tysteb S. R......................................................... 2 YDyddiadur......................................................... 4 DOLGELLAU: ABGRAFFEDIO GAN W. HÜGHES ANP CO. Pris 1|C.