Cylchgronau Cymru

Chwiliwch trwy dros 450 o deitlau a 1.2 miliwn o dudalennau

W^nTS "H" CRONICL. RHIF414.] HYDREF, 1877. [CYF. XXXV. oinsrnsrwYSi^iD- ANERCHION A HANESION. Pregeth y cerbyd tân.............................. 257 Mrs. Hughes, Coraer Shop................. ....... 262 Coffadwriaeth am Mrs. Roberts, Llandudno.......... 265 Barn yr Eglwys am dani ei hun...................... 267 At ac odòiwrth J. R-----.......•................... 272 Ymddyddan mewn cerbyd......................... 273 ADOLYGIAD AR NEWYDDION Y MIS. Capel y Sarnau................................... 275 Y cynhwrf yn America............................. 277 Ceiriog a'r fynwent................................ 278 Ci Ficar a phlentyn Bedyddiwr...................... 279 Anwireddau y wasg............................... 281 Gwendid Undebau Annibyniaeth.................... 2S2 ! BALA: CYHOEDDEDIG GAN H. EYANS. PÌJL cf Pris Dwy Geimog. ffiöS