Cylchgronau Cymru

Chwiliwch trwy dros 450 o deitlau a 1.2 miliwn o dudalennau

Y CRONICL AM Y FLWYDDYN 1892, BLWYDDYN JIWBILI. DAN OLTGIAETH Y PRIFATHRAW M. D. JONES a'r PARCH. KEINION THOMAS. C Y F R O L L. B A N G 0 R: CYHOEDDEDIG GAN SAMÜEL HUGHES, 3, YORK PLACE.