Cylchgronau Cymru

Chwiliwch trwy dros 450 o deitlau a 1.2 miliwn o dudalennau

CRONICL. OlTIiTWYSlJLID. ANEBCHION A HANESION. Bye-gofion am Mr. J. R. Jones, Congly wal ........... 1 Pregeth..........................„...,-..,......... ADRAN AMRYWIAETH, Spinoza............................................. I Meddwl........................................ Gwerth Cymeríad ^a.............................. Traethawd....... .............................■.-...,...., Pigion í'r Piant......................................,. Y Golygwyr a'u Gohebwyr. ............----- 325 321, ADOMGUD Y WASGÍ Y Pulpud Annibynol ....., «•»..........»„...:....... YSGOÎj TE ÍSGBIFENÎD©i | At em Goheb wyr ieuaue ............ •%................. í -; ADODYGIAD AB NEWYDDIO» S Kî& j Mansfield a Rhydychain.................. ^.............. I Y Llanw Rhyddfrydol yn codî...................... j Dirprwyaèth Cati 'r Tafarnau........................... j Gorthrymedigioh y Degwm.............................. I . BABDDONIAET&i Yrenw ar yr Eira.......... 351 352 BALAs ARGRAFFEDIG__GAN M. EYAN,S% Pris Dwy Gemiog: