Cylchgronau Cymru

Chwiliwch trwy dros 450 o deitlau a 1.2 miliwn o dudalennau

"Y* CRONICL, Rhif4«9..] IONAWR, 1879. [CyR XXXVII. 0"Y*i?r3íT"WirSIA.33. ANERCHION A HANESION. Ymdrechion Lleol................................ 5 Rhwygiadau èglwysig gan gredoau.................. 10 Cynadledd Berlin a breuddwyd Nebuchodo'nosor...... 16 Bywgrafnaçljy diweddar E. Owen Gynol ... l........ 18 Ët cof am Mr. D. 01iver, Factory, Gilfachyrheda....... 22 RhyddidBawi.................................... 23 Gair at y <|feONiCL am y Drs. a'r Quacks___i.,.____ 24 Dewis gweìhidog.................................. 25 ADOLYGIAD AR NEWYDDION Y MIÇ. Gwleidíadaeth.................................. 26 Y rhyfel a'r Affghaniaid.......................... 27 Gair wrth y chwarelwyr...........I.................... 29 Rhoddi llaw ar lygaid y gweithwyr...___.".......... 30 Gwenith, gwenith, gwenith ...... i................. 33 At "Sylwedydd"CRONiCLRhagfyr............___ 34 BARDDONIAETH. Ie5u a'r lleidr a gadwyd—Awr Marwolaeth.......... 35 "Gwybodaeth Duw "—Fy nymuniad i'r Cronicl .... 35 Eto—Esgeuluswyr y Sabbath—Llwyddiant crefydd ft chysur y duwiol................................. BALA: CYHOEDDEDIG GAN H. EVÀNS. JPris Dwy Oeiniog. jj ' ' 'i 111 iir " ;'i ' ":- 'n' B TîiàarrrT