Cylchgronau Cymru

Chwiliwch trwy dros 450 o deitlau a 1.2 miliwn o dudalennau

^4^ ÿmityòò i) êhul töfCfe Hen Gyf.—401.] RHAGFYR, 1904. [Cyf. NewydÌ).—25eT -««*f«"««í^tîííí^íi« ííîîí ;^î:îí Y GOLYGYDD A'R PLANT. *ELE fis diweddaf 1904 o'ch blaen. Chwi a eawsoch y misoedd bob un gan Iesu; ac wele Rhagfyr yn eich llaw yn awr. Mis mawr yw mis Rhagfyr am mai ynddo ef mae Dydd Nadolig. Mis oer yw, ond mae Nadolig yn rhoi gwresynddo ar ei hyd. A ydych chwi yn cofio enwau'r misoedd; acyn mesureu hyd a'u lled? Mor estnwyth y daw pob mis Tch tŷ; ac mor garedig yw'r misoedd. Dysgwch eu hadnabod yn well. Fe wna plant i'a tjyfeillion o'r misoedd; ac mae plant da yn hiraethir ar ol yr hen fis; ac maent yn Uawen- hau wrth dderb) n y mis newydd. Ai hir ynte byr ydych chwi yn gweled eich misoedd a'ch dyddiau? Byr lawn ydynt, os byddwch allan yn chwareu; ond hir iawn ydynt, os byddwch yn gwneud gwaith nad ydych yn ei ddewis. Mor faith yw dydd Llun; ac mor fyr yw dydd Sadwrn, Paham? Yr ydych yn yr ysgol dydd Llun; ond yr ydych allan yn chwareu dydd Sadwrn. Gwaith sydd yn mesur hyd ein hamseí Mae eich tad a'ch mam yn gweled y misoedd yn myn'd yn gyflym; ac maent fel pe yn myned yn gyflymach, gyflymacb o hyd hefyd. Sut hyny? O mae eich tad