Symud i'r prif gynnwys

Cyf. YI.-RWf. 8. CIHIllffl AIIIIOAffllll. MAWRTH, 1845. "bod yr enAid heb wybodaeth nid yw dda." CYNWYSIAD. DUWINYDDIAETH. Ailenedigaeth....................................65 Ar Reswin a Datguddiad,.........................68 Cadw y Gorchymyu,.............................68 Beirniadaeth Ysgrytíiyrol,........................70 Finney ar Gyfarfodydd Difyr,....................70 Tlysau,..........................................71 AMRYWIAETH. Ar ddeddf y Trwyddednu,........................72 Athrawiacth ethoiedigaeth,.......................73 Llais Chwephlyg Rhybudd........................73 Claddedigaeth Rhagifarn,........................74 Henuriaid,.......................................75 Nodiadau ar Adolygind &c,......................70 Rheolau Cerddoriaeth,...........................77 Gofyniadau,.....................................79 BARDDONIAETH. Galar Gan,......................................79 Y Wawr,........................................80 Englyniou Byr-fyfyr,.............................81 Galar tad ar ol ei bleutyn,........................82 Penillion &c,................'....................82 Y CRONICL CENHADOL. China........................-----................82 Ynysoedd Sandwich,.............................83 Ahmednuggnr, ..................................83 HANESIAETH CARTREFOL. Cymdeithas Ddirwestol Romc,....................84 Ysgol Sabhothol Duiidaff,.........................84 " " Minersville,......................84 Gair o Gydnabyddiaeth Diolchgar &c,............85 At Gymry America...............................85 At Ddarlìenwyr y Cenhadwr,.....................86 Llythyr Mr. D. E. Pritchard.......................86 Llythyr oddiwrth y Parch. T. Edwards,...........88 Cydnabyddiaeth,.................................89 Ysgol Sàbbothol Pottsyille.........................89 Y Diw^'giad Postswyddfaol,—Texas,—Tan mawr yn Njrhaerefrog Newydd,—Y fasnach mewn Rum, —Y Faner Americanaidd &c,—Rhodd hardd,— Y Gym. Fíblaidd Americanaidd,— Diwygiadau Crefyddol,—Massachusetts yn erbyn Texas,—Yr achos Dirwestol yn Philadelphia,—Y tad Mathew yn dyfod,—CasgÌiad hardd,—Rheithfnm o bwys, —Dirwest yn Boston,—Y Ddeddf drwyddedawl, —YCadf. L. Cass...........................89,90 Cofiant Mrs. Laura Ellis,.........................90 " Mrs. Ann Pritchard, Steuben,..............90 " Miss Sarah Joues, Utica,..................91 " Mrs. Morgans, Utica,.....................91 Esgorodd,.......................................9t Prio<l wyd,.......................................91 Bu Farw,........................................92 HANESIAETH DRAJIOR. Prydain Fawr,.......................,-----,......93 Cymrü. Marwolaeth Mr. Jones o'r Clydnch,................94 Rhan o Lythyr,..................................94 Palas Dolgun ger Dolgellau,......................95 Mowddwy, ......................................95 Castell Caernarfon,..............................95 Llongddrylliad ger Caernarfon,..........•........95 Lladrad yn Nolgellau,............................95 Ymosodiad Llofruddiog ger Pwllbeli,..............95 Tan ruthr &c,...................................95 Rebeccayddiaeth,................................95 Gweithfu Haiarn Nantyglo,.......................95 Bibl Gymdeithas Abergwaun,.......,.............95 Llythyrau Bygythiol Di-enw,.....................95 Marwolaeth Ddisymwth...................«........98 Cym. Gen. Caerfvrddin,..........-...............96 Miss Herbert, Dolforgan,.........................9fi Dygwyddiad Angeuoí,............................96 Priodasau,.......................................9g Mar wplaothau,...................................9s RE MS E N; ARGRFFWYD GAN J. R. & R. EVERETT. Two sheets—Postage, notorer I00miles,3 c«nts; over, 5 eantt.