Symud i'r prif gynnwys

MlllMMll HEHEFIN, 1853, BOD YR ENAID HEB WYBODAETH NID YW DDA." CYNWYSIAD. CREFYDDOL. Sylwedd Pregeth.............................. 201 Yr Ysgrythyrau Sanctaidd,..................... 203 Nodiadau ar Dent. 28ain,...................... 205 Llythyr Gweddi Deuluaidd,.................... 206 Dyledswydd yr eglwys ati ei hun a'r byd,......208 HANESYDDOL. RhaiobrifryfeddodauBabilon,.................. 209 LLYWODRAETHOL. Cyf&nsoddiad Talaethau Unedig America,....... 211 AMAETHYDDOL. Ysgall Canadn,................................ 212 Buwch gyda ei llo cyntaf,...................... 212 Dẅfr calcìi i ieir,.............................. 212 Tkdd mefys.................................. 212 AMRYWIOL. Tynged caethes brydferth...................... 213 Llwyddiant crefydd yn mysg yr Iuddewon......214 Cyfraith y Caeth Fícedig,...................... 214 Bechreu yn iawn.............................. 215 Breaddwyd yn efl'aith myfyrdod................ 215 Dalenau o ddyddiadyr niasnachydd,............. 217 ATHRONIAETHOL. Bodolaeth ac anfarwoldeb enaid,...............218 DADLEÜOL. Adgyfodiad a Chorpli Ysbrydol,................ 220 Ateb i ofyniad J. D. Williams.................. 221 BARDDONOL. Heddwch,.................................... 221 Cofladwriaeth O. E. .Tones,..................... 222 Penillion ar ol Mrs. E. Jones, Penygraig,.......223 Ar ymadawiad J. B. Davies, Fairview,......... 224 I'r Cenhadwr..................................224 HANESIAETH GARTREFOL. Ymwelìaá â Browntownship................... 221 Argoel cynydd yn Rock River, Hlitiois,.........225 Cymdeitaas Fiblaidd Gymreig Wiscousin....... 225 Trysorfa ÿr Ysgol Sabbôthol,...................226 Cofiànt Mrs. Mary Francis,....................22« Dygwyddiad tralìodus,........................227 Aralltra alaethus,......................,......227 Cyflafan arswydus....................____.....227 Y*Caeth,..................................... 2 27 Yr Undeb Cristionosrol Americanaidd,..........228 Talfyriado Adroddiad y Gym. Wrthgaetbiwol,.. 228 Eto o'r Gymdeithas Genadol Gartrefol,.........229 Y Fibl Gymeithas Americanaidd,.............. 230 Damweiniau Rheilfl'yrdd &c Agerfadaa,.........-230 Ewyllys a gallu,—Ohio,—Caethiwed yn Califfbr- nia,—Dygwyddiad alaethus,—Y Mynydd Glo Llosgedig,—Llougddrylliad,—Ffrwydriad ager- long a cholliad bywydau,—Fonddu Lac.......231 Yr Uudeb Cynulleidfaol Americanaidd,—Fflang- ellu caethes i farwolaeth,—Canwyllau rhad,— Cyfraith y Caeth Ffoedig, — Mi'lwyr Rhyfel Mexico,— Henaint—John P. Hale,— Etifedd- iaeth yr Is-Lywydd,—Uncle Tom yn Ewrop, —Y fasnach yn fyw eto......................232 Osai-win,— Eidìonau,— Y cloron yn rhad,— Yr aur yn Texas. — Agerwasg newydd,—Yr am- ser da yn dyfod,—Dafad o Califfòrnia,—Planed \ newydd eto,—Dyled Canada,—Cynhyrfiad yú \ Yirginia,—Y Rheilffordd Anweledíg,—Ymof- < yniad tramor am y Maitie Law,—Grwres-beir- < ianau Ericsson,—Cofgolofn Washington,...... 233 < Kentucky,.........................".......... 234 \ Ganwyd, .................................... 234 < Priodwyd,_________..........................234 $ Bu Farw,.................................... 234 HANESIAETH DRAMOR. Prydain Fawr,—Mrs. H. B. Stowe,—Kossuth,— Y Weinyddiaeth,—Heddwch Ewrop,—Yr Ym- fudiaeth,—Ymweliad caredigol,—Esgobion yn ngharchar,................................. 236 Ffrainc,......................................236 Twrci a Rwsia............................... 237 Yr Iseldir,................................... 237 China,....................................... 237 Cymrü. Ymweliad a Chymru,.............,.,..._____237 Ein gohebiaeth o Gymru,—Sefyllfa bresenol y wlad,—Y Senedd,—Agwedd grefyddol y wlad, —Cymanfaoedd,—Addoldai newyddion.......238 Llétîyddiaeth—Amrywton....................239 Marẁolaethau................................239 PElbORIAETH. Greeuwich...................................240 Hemsrn, 3î.!}.: ARGfAFFWYD GAN JOHN R. EYERETT. POSfAGE of the " Crnhadwr " REDUOED.-^TJjo Pòstage of the Cenhadwr to ALL places ìn the ^, _._jjuitŵd Statea, i( paid iu advauce, is li ceutawauaitor, "£&£&*» &year> otherwise, lc. a No. rJ