Symud i'r prif gynnwys

Y CENHADWR AMERICAMIDD. Cyf. 15, Riiif. o. MAI, 1854. Rhif. oll 173. (Ercfîibbol. PREGETH, GAN Y PARCH J. DAYIES, ALLEN, OHIO. MATTHEW 12 : 36, " Eithr yr ydwyf yn dywe.iy.i i chwi, mui :im bob guir segur a ddywedo dynion, y rhoddunt hwy gy.'rif yn nydd y fnrn." Mae yn y blaeu destynau y pethau canlynol i eylwi arnynt. 1. Addewid felys yn cael ei chyhoeddi. "Pob pechod a chabledd a faddeuir i ddyniou," adu. 31. Mae dynion fel truseddwyr yn scfyll mewn angeu am faddeuaut, ac y raae Jehofa yn ei gymeriad grasol yn barod i weinyddu maddeuant, "Eithr li wyt Dduw parod i faddeu." 2. Bygythiad yu cael ei roddi. " Ond cabledd yn erbyu yr Ysbryd Glâu ni faddeuir i ddyniou." Mae y rlmu hyn o'r adnod wedi achlysuro dyrys- wch i feddyliau llawcr. Ond nid yn auhawdd casglu beth oedd y pechod. Gwel Marc 3: 30, "Am iddynt ddywedyd, Y mae ysbryd aflan gan- ddo." Yr oedd yr Arglwydd Iesu yu cyflawni y fath wyrthiau yu eu plith ag oedd yu ddigonol i'w hargyhoeddi ei fod yn gweithredu trwy allu ac Ysbryd Duw; a hwythau yn priodoli y cyfau i'r ysbryd aflau a'i ddylanwadau. Hyn yn ddiau a olygir wrth gablu yr Ysbryd Glân, sef Uefaru mewn malais, er y diraddiad uchaf o'r Ysbryd Glân, yn groes i argyhoeddiadau eu cydwybodau. Ond er na ellir cyflawni y pechod hwu dan yr un amgylchiadau a chan y Phariseaid, er hyny, wrth ddarllen y Testament Newydd gellir gweled fod yu bosibl i ddynion gyflawni yr un pechod o ran ei natur a'i echryslonrwydd yn ein dyddiau ni, Heb. 6: 6, a'r 10: 26; 1 Ioan 5: 16. Pwy bynag a eg- wyddorwyd yn mhethau Duw, a brofl'esodd gref- ydd aduwioldeb, a syrthiodd yn wirfodol oddiwrth yr efengyl, a drodd yn elyn cyhoeddus iddi, i'w gwatwor hi a'i chanlynwyr, a ddywedo mai y di- afol yw awdwr ei dylanwadau, ac a barhaoyn hyn hyd angeu, gellir gofyn am y cyfryw, " Pa le yr ymddengys yr annuwiol a'r pechadur ?" 1 Pedr 4: 18. 3. Ei reswm dros y ddedryd. " Naill ai gwne wch y pren yn dda a'i ffrwyth yn dda" &c, adnod 33. Y ffaith yn yr aduod hon yw, mai nid wrth ei liw, ei ddail, na'i faiutioli y mae adnabod pren, oud wrth ei ffrwyth. Y cymhwysiad yw hyh,—yr ydych i farnu cynghrair dyn â Satan wrth ei weithredoedd; OB yw fy athrawiaeth a'm gweithredoedd i yn bri- odol weithredoedd Satan, yua yr wyf.ya Uygredig; os amgen mae eich cyhuddiad yn gabledd. O'r tu arall, os y w eich halhrawiaeth a'ch gweithredoedd chwi yn gyfry w ag a gymen.dwya y diafol, er eich bod yn proffesu pethau gwell, yr ydych yn euog o'r un cyhuddiad a briodulwch i mi. Yn y duil an- uniongyrchol hwu mae'r Gwaredwr yn dwyn cy- huddiud yn erbyn y Phariseaid yu yr aduodau cau- ynol. Sylwaf fel y canlyn : I. Ymdrechaf nodi rhai o'r ymadroddion hyny y gellir yn briodol eu galw, " geiriau segur." II. Rhai cyfarwyddiadau i'w gochelyd. III. Auogaetbau i ddefuyddio y cyfarwyddiadau. I. Y'mdrechaf nodi rhai o iawer o'r yma a-o.ldion hyny ag y gellir yn briodol eu galw geiriau segur, gwag, diddefnydd, heb uu tuedd da ynddynt. 1. Ymadioddiou heb un tuedduac amcan mewn golwg at adeiladaeth. Siarad er mwyn siarad, fel llong heb gwmpawd, na lliw, nidoesdim sicrwydd am ei diogelwch; fel pren heb ddim ond da;l a blodau, dim ffrwyth; fel dwfr yn y pistyll yu rhed eg yn aml iawn yn ddifudd, "oud geuau y ffyliaid a dy wallt ffolineb, Diar. 15: 2. Mae gan lawer fôr o eiriau, heb ddafu o sylwedd, yn ymollwng, fel meliu yu malu bran, yn hollawl anwyliadwrus pa bethau a ddywedant, wrth bwy, am bwy, yu mha le, nac yn mha ddull. 2. Ymadroddiou gwag a chellweirus. "Ei enau sy'n llawu melldith a dichell a thwyll: dan ei da- fod y mae camwedd ac anwiredd," Salra 10: 7. Mae tafod gwag yu dangos calon ysgafn. " Y mae ymddyddanioa drwg yu llygru moesau da," 1 Cor. 15: 33. Mae ymddyddauion y cyfry w megys pe byddent newydd ddyfod o uffern. Mae yu ar- wydd fod yclefyd yn drwm pan byddo y tafod yn duo. Wrth wrando ar ymddyddauiou lluaws gell- id meddwl fod ganddynt "ysbryd cythraul aflan," Luc 4: 33. Oofied y cyfryw gyughor Paul, Eph. 5: 4. 3. Ymadroddion athrodus ac enllibus. Salm 50: 20, "Eisteddaist a dywedaist yn erbyu dy frawd, rhoddaist eullib i fab dy fam." Eullib yw ymgais i ddiraddio arall, a dy wedyd yr hyn nad yw yn wiriouedd. Mae gwerth ac enwogrwydd yn aml yu cael eu cymylu gan eullib. Nid y w sanct- eiddrwydd ei huu yn darian rhagddo. Mae byn yn hen surdoes yn y byd; mae Job yn ei alw "ffrewyll y tafod," Peu. 5: 21; " Deuwch, tarlwn ef â'r tafod," Jer. 18: 18 ; " Y rhai a hogantea ta- fod fel cleddỳf, ac a ergydiant en saethau, eef geir- iau chwerwon," Salm 64: 3. Mae deddyf yr en- 13