Symud i'r prif gynnwys

CENHADWR AMERICANAIDD. %b'it: 1 BOD YB EXAID IIEB WYBODAETH X1D YW DDA.y CYNWYSIAD. BYWGRAFFYDDOL. Mrs. C. R. Llanfyllin,......................... 281 MOESOL A CHREFYDDOL. Galwad ar Sion i ddeffro,...................... 284 Gwrando yr efenyl a bod yn golledig,........... 288 Pregeth ar addysg crefyddol plant............... 289 Anerchiad at famaa............................ 294 Calondid, famau,.............................. 296 AMRYWIAETHOL. John Penny,.................................. 296 Gwerth a dosbarthiad priodol amser............. 298 Iorwerth,...................„................. 298 Darlnniad o'n Harglwydd Iesu Grist or an ei gorff, 300 Nad peth ysgafn yw pechod,................... 301 Gofyniadau................................... 302 Ateb i ofyniad ymofynydd,.....................302 Ateb i ofyniad Ioan, Deer-Creek................ 303 LLENYDDOL. Llofflon o Fardd a Llenor....................... 303 BARDDONOL. Englynion.................................... 304 Fynghartref,................................. 305 Penillion,..................................... 305- Y Nef........................................305 Yr amddiffynfa,............................... 305 Coffadwriaetb................................. 305 Englyn i'r Enfys,.............................306 HANESIAETH GARTREFOL. Sefydliadeglwys Gynulleidf aol Gymraeg Ashland, 306 Y pedwerydd o Orphenaf,..................... 306 Cyfarfod tri-misol Trenton,.....................306 Llỳthyrau cymeBadwyol,....................... 307 CofiantMrs. Mary Evans,...................... 307 " " Mary Owens, Oak Hill,...........308 Cofiant Mr. John M. Jones, Tarin,.............. 309 Trysorfa yr Ysgol Sabbothol....................310 Cincinnati ar y 4ydd o Orphenaf,...............310 Eglwysi Cynulleidfaol Blue Mounds,............ 311 Cymanfay Bedyddwyr Cymreigyn Ohio am 1855, 311 Meddyg anffaeledig i lygaid dolurus,............ 311 Dau o'r "SeÌDtiau" wedi boddi.................311 Dygwyddiad galarus yn Sharon, Pa.,...........312 Damwain alarus yn Portsmouth, O.,............312 Cymanfa Gynulleidfaol Seis'nig Vermont, —Y Negroaid yn Louisville, Ky.,—Y Germaniaid yn dyfod,—Cymdeithas Amaethyddol talaeth New York,—Beth a wneir i Sevastopol,—Ym- fudiaeth o Scotland,—Sylwadau ar y Bibl,— Cincinnati,—Peiriannau torì ŷd,—Ysgrifenydd y Ddirprwyaeth Americanaidd yn China,— Caethwas wedi ei ryddhau gan swyddwyr Prydeinig yn Jamaica,—Y cnwd gwenith yn Illinois,................................312, 313 Y cuydau yn Ohio,—Yr etholiadau talaethol,— Dynion gwynion yn lofruddion Indiaidd,—Y " Maine Law " yn nhalaeth New York,.......314 Cymanfa y Bedyddwyr yn swydd Oneida,......314 Cyfarfod tri-misol Youngstown, O., ? 314 ac agoriad Capel Sharon, Pa., $.......... Ganwyd,—Priodwyd,—Bu farw,................ 315 HANESIAETH DRAMOR. O faes y rbyfel,—Marwolaeth Arg. Raglan,.....317 DyfodiadyrAtlantic,.......................... 318 Ctmrü. Llythyr oddiwrth y Parch. Geo. Rees, D. D.....318 Marwolaethau................................. 318 PERORIAETH. SouthBend,..................................320 REMSEN, N. 7.: AEGRAFFWYD GAN ROBERT EYERETT. POSTAGE,—If paid in advanee, l>á cents a qnarter, ©r 6 cents a year; otherwiae., lc. a No.