Symud i'r prif gynnwys

1' ìrftfo ^ÍS^S" <^V—^ »V=''-J5" Cŵ/ i'-^Síí" •í-'^^-^S^'--^" ^—^^&^-lj" C 16 67. CYF. XXVIII. J&iiif. II. & í Ì ftî $ Bod yr* enaid hel> wytoocìaetli nicì yw clda. C YNWYSIAD- BUC1IDEAETII0D0L. Williara Jones, Utica, Maentwrog,-------......4321 CREFYDDOL. Gorawydd y bobl am ncwydd-deb,............325 Dyfyriiadau « bregeth,—y «Gwiriouedd yn ei ganmol ei hun,............................327 Y Beibl, Aaerehiad &c,..................... 330 amrywiaetiiol. Sylwadau beirniadol ar Lyfr y Datguddiad, - -- 333 Cristionogion Cymru yn llwfr a llesg,........ 337 Oddiwrtli y Cenhadwr, y Pareh. Wm. Jones,. 339 Aunibyniaeth yr Egiwysi Cristionogol,.......340 Y tulaethau dcheuol,—y Llywodrcthwr Brown- low,....................................... 341 BARDDONOL. Galargân ar ol fy mhriod Elizabeth,..........341 Y Cristion,.................................. 342 Dyfroedd y mòr yn dyehwelyd i' w lle,........ 342 Ar briodas Mr. D. J. EdwardsaMiss J. Evans,- 343 HANESIAETH GARTREFOL. Cymanfa Gynullcidfaol Pcnnsylvauia,........343 Cymanfa Gyuulleidfaol Ohio,................. 345 Cyîarîod Uuacbol Ysgolion Sabbothol New- burgh, Ohio,............................... 340 Trysorfa yr Ysgol Sabboihol,................ 347 Silver Wedding Mr. & Mrs. Chidlaw,......... 347 Anrheg i'rParch. Wm. Harrîson,............ 347 Míncral Ridge—ymadawiàd gweinidog,....... 347 At Eglwysi Gynulleidfaol Pennsylfanîa,......348 Cyfarfod blynyddol Cymdeithas Ddirwestol Swydd Oneida,.............................348 New Cambria, Mo., ......................... 348 Cymeriad anghrcfyddol ein dinasoedd,—Cyng- hrair Efengj'laidd,—Ty byrddu i enethod gweithgar,—Yr Advanee,—Yr etholiad yn Mhennsylvania,— Yr etholiad yn Olíio,—Yr etholiad nesaf yn uhalaeth New York,—Y Cadf. Grant a'r Llywyddiaeth nesaf,—Y Pareh. Albert Baraes,— Tiriogaeth Golorado, —Yr adfl'urfiad yn Louîsiana,—Yr adflurfiad yn Alab&nia,—Achos o bwys wedi ei.sefydlu, 349 G auwyd,.....................................350 Priodwyd,...................................350 Bu farw,..................................... 350 Miss Elizabeth Griffiths, Morrisrille,.........352 Mrs. Anu Francis, Shamokin,................ 352 Gair o ardal Leatherwood, O.,,—Y Parch. New- nxan Hall,........................—......352 REMSEN, N. Y.: ARGRAFFWYD GAN ROBERT EYERETT. POSTAGE.—3cci ts perquarter,pnyable in advance.