Symud i'r prif gynnwys

I Y CENHADWR AMERICANAIDD. CYHOEDDEDIG GAN WEINIDOGION YR EGLWYSI CYNNULLEIDFAOL. YN CTNWYS BYWGRAFFIADAU, DUWINYDDIAETH, HANESYDDIAETH EGLWYSIG A GWLADOL, • ANIANYDDIAETH, AMAETHYDDIAETH, BAliDDONIAETH, PEHOHIAETH : YN NGHYD A LLOFFION O BETHAU EREILL MOESOL A BUDDIOL, DETHOLEDIG YN BENAF 0 ' R AMRYWIOL GYHOEDDIADAU YN NGHYMRU, YN NGHYD A GOHEBIAETHAU YN Y WLAD HON. RHODDIR YR HOLL ELW A DARDDA ODDIWRTH Y CENHADWR •Ët tlchosion Crefyddol. A M MODAÜ. 1. Rhoddir allan y Ceshadwr Americanaidd yn rhanau misol, yn cynwys 32 o du dalenau wythplyg, o bapyr da ac argraph hardd, 2. Ei bris fydd Dolar a hanncr y flwyddyn. Dolar i'w thalu ar ddcrbyniad y Rhifyn cyntaf, a'r lianncr Dolar arall pan y derbynir y seithfed Rhifyn. 3. Bydd y degfcd Rlufyn i 'r Dospartbwyr am eu llafur. U T I C A : ARGRAFFWYD GAN R. W. ROBERTS. 58 HEOL GENESEE. 1840. [ Two sheets Periodical.—Postagc, not over 100 miles, 3 cents: over 100 miles, 5 cents.]