Symud i'r prif gynnwys

»BOD YR ENAID HEB WYBODAETH NID YW DDA.' Y CENHADWR AMERICANAIDD. CYHOEDDEDIG GAN WEINIDOGION YR EGLWYSI CYNÜLLEIDFAOL. VN CYNWYS BYWGRAFFIADAU, DUWINYDDIAETH, HANESYDOIAETH EGLWYSIG A GWLADOL, ANIANYDDIAETH, AMAETHYDDIAETH, BARDDONIAETH, PERORIAETH: YN NGHYD A LLOFFION O BETHAU EREILL MOESOL A BUDDIOL, DETHOLEDIG YN BENAF O ' R AMRYWIOL GYHOEDDIADAU YN NGHYMRU, YN NGHYD A GOHEBIAETHAU YN Y WLAD HON. RHODDIR YR HOLL ELW A DARDDA ODDIWRTH Y CENHADWR •Ht •lchosion Crefyddol. A M M O D A U. 1. Rhoddir allan y Cenhadwr Americanaidd yn rlianau misol, yn cynwys 32 o du dalenau wythplyg, o bapyr da ac argraph hardd. 2. Ei bris fydd Dolar a hanner y flwyddyn. Dolar i'w thalu ar ddcrbyniad y Rhifyn cyntaf, a'r hanner Dolar arall pan y derbynir y scithfed Rhifyn. 3. Bydd y degfed Rhifyn i 'r Dospartln\yr am eu llafur. U TICA : ARGRAFFWYD GAN R. W. ROBERTS, 58 HEOL GENESEE. 1840. [ Two sheets Periodical.—Postage, not over 100 miles, 3 cents; over 100 miles, 5 cents.]