Symud i'r prif gynnwys

f Cyf. I. TACHWEDD, 1840. Rhif. 11. f «BOD YR ENAID HEB WYBODAETH NID YW DDA." Y CENHADWR AMERICANAIDD. CYHOEDDEDIG GAN WEINIDOGION YR EGLWYSI CYNÜLLEIDFAOL. YN CYNWYS BYWGRAFFIADAU, DUWINYDDIAETH, HANESYDDIAETH EGLWYSIG A GWLADOL, ANIANYDDIAETH, AMAETHYDDIAETH, BARDDONIAETH, PERORIAETH; YN NGHYD A LLOFFION O BETHAU EREILL MOESOL A BUDDIOL, DETHOLEDIG YN BENAF O ' R AMRYWIOL GYHOEDDIADAU YN NGHYMRU, YN NGHYD A GOHEBIAETHAU YN Y WLAD HON. RIIODDIR YR HOLL ELW A DARDDA ODDIWRTH Y CENHADWR M Jlchosion Crefyddol, AMMOD AU. 1. Rhoddìr allan y Cenhadwr Americanaidd yn rhanau misol, yn cynwys 32 o du dalcnau wythplyg, o hapyr da ac argraph hardd. 2. Ei bris fydd Dolar a hanner y flwyddyn. Dolar i'w thalu ar dderbyniad y Rhifyn I I- cyntaf, a'r hanner Dolar arall pan y derbynir y seithfed Rhifyn. 3. Bydd y degfed Rhifyn i 'r DosparthwjT am eu llafur. UTICA: ARGRAFFWYD GAN R. W. ROBERTS, 58 HEOL GENESEE. 1840. [ Two sheets Periodical.—Postage, not over 100 miles, 3 cents; over 100 miles, 5 cents.]