Symud i'r prif gynnwys

CYNWYSIAD. CREFYDDOL. TJnigoliaeth (Indwidualìty),................... 65 G wersi yn mywyd Crist, ................... Gwerthîawrogrwydd yr addewidion,........... 70 \ HANESYDDOL. Edward o Gaernarfon,, Tywysog Cymru, yn i dyfaî yn Frenin Lloegr,,................----- 71 \ AMHYWIAETHOL. Y boneddwr yn y capel,....................... Y modd i wneud cyfaríbd gwcddi yn ddiílas,... Y brií-ífordd a'r traws-lwy br,................. Cym jrwcl) ac yfweh,.......................... Eisteddfod New Cambria, Mo.,................ Gair oddiwrth y Parch. P. Griffiths, Allwen,... Cyfarfod ymadawol y Parch. D. Price, Newark o.Lirerpool,......................... ...... Wmnifred a Sali fach,......................... 74; 74; 76 ; 76 \ 76 77; BARDDONOL. Marwnad er cof am Richard Tudor,........... •££ Marwolaeth fy mam,.......................... 80 Tri phenill at wasanaeth "Blodau 'r ocs,"...... 80 Anerchiaè priodasol,......................... 81 Cbweeh penill ar y ddamwain yn Johnstown,.. 81 Peniüion ar farwolaeth Taliesin,............... 81 Deigryn me-reh,............................... 81 Y papyr gwyn a'r ysgrif-bin aur,..........----- 82 Pill i'r medâwl dynol,......................... 82 HANESIAETH GARTREFOL. Y Gymdeithas Feibìaidd yn Minersville Pa.,... 82 ^ Beibl Gymdeithas Remsen, Steubeu &c,.......83 \ Beibl Gymdcithas swyddi Jaclcson a Gallia, 0., 83 Cymdeithas Feiblaidd Utica a'r cÿlchoedd,-----84 Beibl Gymdeithas Floyd........f............. Gwobrwyo teilyngdod yn Broolífield,..........85 Y Parch. D. Thomas, diweddar o Georgetown,. 85 Mrs. Leah Jones, ardal Gomer,................ 86 Mrs. Elizabeth James, Waulcesha,............. 87 Mrs. Mary Lloyd, New Cambria,.............. 87 William í. Jones, Ty'n Rhos,................. 88 Llythyr cymeradwyaeth i'r Parch. James Jones, 89 Ymadawiad bugail a'i gorlan,................. 89 Afforiad capel newydd yn East Birmingham,... 90 Miss Harriet Jones, Gomer, O., .............. 90 Ganwyd,...................................... 91 Priodwyd,.................................... 91 Bu farw,....................................... 93 Marwolaeth y Parch Wm. Roberts, Turiu,..... 94 Diolchgarwch................................. 94 Donation,..................................... 94 Agoriad addoldy yn Alliance, O.,.............. 94 Tabernacl, Delafleld, Waukesha,............... 95 Paluiyra, Ohio,............................... 95 Grifflth Risiart o Ddolgam,.................... 95 HANESIAETH DRAMOR. Cymru. Maesydrcf, Castellnedd,—Ystadegau yr enw- ad Auuibynol yn Mrydain,—Yreglwysi An- nibynol yn Nghymru,—Eglwys y Tabernacl, Nethersíield Road, Liverpool.............. 95 Ymfudwyr o Brydain i America,............. 96 Marŵolaethau,............................... 96 PERORIAETH. New Camhria,................................ 96 REMSEN, N. Y.: ARGRAFFWYD GAN ROBERT EYERETT. X? Ŵ^#tt POSTAGE.—8cent(»er<inarter,payabkinadTance. *§&$ t^a-^^mmamMmm»-f..- ■ *' T - ' .„ "ssimEs