Symud i'r prif gynnwys

XO« J.. CYF. KXXII. Hììií. kt. Ìd 1 ì 1101 Bod yr eîi;-tiÄ he"b -wy'boiTaetíi niel yw cl<Ta. CYNWYSIAD. CREFYDDOL. Gwersî o" r Cynfyd............................. 33 > Teyrnas Satan,................................ 35 < Gofyniad y gwahangleifion,................... 36 i Llyfr Genesis,................................. 37 :; Y MAES CENHADÖL. Lloffion Ccnhadol............................. 37 î DIRWESTIAETH. Dirwest fel moddion defnyddioldeb,........... 39 HANESYDDOL. Diwygiad crefyddol yn Mrydain,........«......40 ; AMRYWIAETHOL. Trera dros y fiwyddyn 1870,................... 43 < Proffeswriaeth Marietta a'r iaitb Gymraeg.....45 \ Manion f'y Ysgrifgist,......................... 47 ; Ymweliad a Cbymry Knoqville,............... 48 ì BARDDONOL. Galargân ar farwolaeth Mrs. Lloyd Williams,.- 51 < Myfyrdodau gweddw ar ol ei briod,..-.......-- 52 ì Aim Davics,.................................. 53 > Llinellau ar briodas S. W. Davies a Miss Annie] Owen,...................................... 53 > Llinellau cyflwynedig i Mr. a Mrs. Davies, s Portsmouth, O.,............................ 53 \ Odlau dwyieithol priodasol,-.................. 54 s Mae'r nos yn bir, ............................ 54 Galar mam ar ol eì mab,...........-........... 54 HANESIAETH G ARTREFOL. Beibl Gymdeitbas Wauhesha.................. 54 Ail agoriad capel yr Annibynwyr yn New York Mills....................................... 55 Beibl Gymdeithas Gymreig swyddi Jaeiison a Gallia,....................................., 56 Syniudiad gweiuidog,......................... 56 Beibl Gymdeitbas Pomeroy.................... 56 Idris Daries, M. I)., (Amosydd Glan Ffrwd),.-. 57 Byr hanes bywyd a marwolaetb Thom&s Wil- liams, Plainfield............................. 57 Mount Carmel................................. 55 Beibl Gymdeithas Utica a'r cylchoedd.......... 58 Beibi Gymdeitbas Hollaud Patent,............ 59 Nadolig yn Cincinnati,........................ 59 Cyfarf'od Chwarterol Remsen..............___.. 00 Jone Elizabetb Tbomas, Bradfbrd............. 61 Rhyfel Ffrianc a Phrwsia,—Y Ddirprwyaeth i San Domimro,—Pla y gwartheg eto,.........01 Rbuthr ar y Distylldai,.........!i.............. 03 Cyfarfod trimisol Dwyreinbarth Obio ac urdd- iad gweinidog,...............................03 Gair aî y cyfeillion yu Irondale,............... 03 Diolchgarwch,.....'........................... 63 Broohíìeld, O.,—ymadawiad gweinidog,....... 03 Gauwyd, ..................................... 63 Priodwyd,.................................... 03 Bu farw,...................................... 03 REMSEN.N. Y.: ARGRAFFWYD GAN ROBERT EYERETT. POSTACrlî.—S ccnts pcr quartcr, payable in adrance.