Symud i'r prif gynnwys

lül X CYÍ'. XXXII. Rhif. 7. »0|lifttf1 'Â Bod yr enaid lieì^ wy'bodaefh. md yw dda. CYNWYSIAD. CREFYDDOL. Pregeth <ran y diwedâar Barch. John Owens, Waterville................................. Pregeth i' r plant,............................ Cymundeb y Saint mewn gogoniant,____»...,.. Y MAES CENIIADOL. Madagnscar.................................. Ynys Hawaìi,................................ 196 ìitë HANESYDDOL. Amryw ò'r diwygwyr <kc. yn ymadael o'r fu- cbedd bon,................................. AMRYWIAETHOL. Hanes Eglwys Gynulleidfaol Steuben,........ Mae y fasnach yn rby ddrud, ................ Arwyddion yr ainserau, ...................•-. Mr. Niithaniel Roberts, Rosa,................. Anercbiad caredig,........................... BARDDONOL. O deuwch i' r Ysgol Sabbotbol,............... Y Gwiinwyn i mi,............................ Y cwm wl,.........................-......... Englyn V r Gwanwyn,........................ Anerchiad priodasol,......................... Cân yr Eisteddfod............................ To tbe menory of Eauna C. Jones,........... Byd trallod us,............................... 200 201 201 204 206 210 212 212 213 213 I Edith, merchPhilos ó'r Cwm,..............214 Dau benill ar genfigen,....................... 214 HANESIAETH GARTREFOL. A't Gyman'fa Gynulleidfaol Dwyreinbarth Ohio, Beibl Gymdeithas Waterville, N. Y........... Öeibî Gymdeìthas Gymrerg Minersville, Pa.,.. Cymanfa Ddwyréiniol Ohio,.................. Cyfarfod Clrwarterol Deheubartb Ohio,....... Flint Creek, Iowa........................... Hanes Cymry America,...................... Ymweliad y Parch. James Davies, Radnor, ag Emporia, Ransas,-,......................... Urddiadyn Bradford, Pa.,.................... Yr achos crefyddol yn ardal Glendale, Wis.,.. Beibl Gymdeithas Rome, N. Y.,.............. Beibi Gymdeithas Pittsburgh, Pa.,........... Beibl Gymdeitbas Minersrille a Syracuse, 0.,. Sefydìiad a phriodas y Parch. D. I. Jones,----- Cymanfa y Cynulleidfawyr Cymreig yn ubal- •aetu Wisconsin............................ Urddiadyn Waukesha, Wis.,................. Ymadawiad gweinidog,...................... Ganwyd, .................................... Priodwyd,................................... 214 215 215 215 216 216 217 217 218 218 210 210 210 220 213 213 214 214 214 Bufarw,..................................... Marw-cîofiost. Mrs. Mary Davies, Cambria, Minn.,........ Mrs. Margaret Grilììths, Ty Coeb, Steuben,. Gair oddiwrth J. R. Ererett,................, C. L Yallandigham,.......................... 220 221. 222 022 222 22:ì 224 224 224 REMSEN, N. Y.: ARGRAFFWYD GAN ROBERT EYERETT. POSTAGE.—3 ccnts pcr quartcr, payable in adrance.