Symud i'r prif gynnwys

4 ) CYJF\ 1873. XXXIV. áBWfi Ai Boci yr enaltì heb wybodaeth nid. yw dda. CYNWYSIAD. CREFYDDOL. Ffydd yn amod bywyd,...................... 129 Anlanteision crefydd yn y Gweithfeydd,...... 131 Gwersi ar hanes Moses,...................... 134 Y Beibl yn ddatguddiad dwyfol,.............. 135 'Dyfyniadau o bregeth y Parch. T. W. J,enkyn, D D., Llundain,........................"... 138 Yr Estarapl âdwyfol,........................ 139 Y galoni Gpt,............................. 140 Àmrywiaethol. Llythyr o Gymru,.......................r..., 140 Fy Nhad,................................'.... 143 Cofiant William Beddow,.................... 144 Coliant Mrs. Leah Jenlcins,.................. 145 Evan J. Grifflths, ysw., Adeiladydd Mahanoy Gity,...................................... 145 Niwed o ymgyfrcithio,....................... 146 BARDDONOL. Gelygfeydd y nos,........................... 147 Eu<rlyn i-'r don,.. .^,....................... 147 Hiraeth Cymro anf^íi wlad,.................. 147 Y ddwy chwaer,............................. 148 Penillion ar farwolaeth Mrs. Hephsibah C. Williams,................................. 148 Hiraeth am hen adfywiadau Cymru,.......... 148 Pcnill ar briodiis,............................ 148 Mae gorphwysdra i'r bliuedig,............... 148 Diolch'fy mod yn dlawd,..................... 149 Gwahoddiad i ddyfod i'r nefoedd,............ 149 Teimlad Mr. Richard Thomas,............... 149 Euglyn i' r wlawlen,......................... 149 ,;.'s.S> REMSEN.N. Y.: ARGRAFFWYD GAN ROBERT EVLEETT PÖSTAGE.—3 cente ner oaartcr. nnvablo in advanr.i>. HANESIAETH GARTREFOL. Cymdeithas Genhadol Gymreig............... 149 Cyfarfod chwarterol Gogledd Ddwyrain Penn, 149 Cyfiirfod chwarterol Canolbarth Ohio,........150 Y Parch. John Cadwalader,.................. 151 Y Cyughrair Efengyiaidd,.................... 152 Ardaî Gymreig Gomer, Iowa,................ 152 Beibl Gymdeithas Williamsburgh, Iowa,.....153 Beibl Gymdeithas Spring Green, Wis.,.......153 Beibl Gymdeithas Long Creek, Iowa,........153 Cyfarfod adroddiadol Ysgol Sabbothol Wheat- i.uid, Pa.,.................................. 154 Cydnabyddiaeth ddiolchgar,.................. 154 Parhad mewn caredigrwydd.................. 154 Adroddiad pwysig am Selydliad NeoshQ, Ks.,. 155 Gauwyd,.................................... 155 Priodwyd,................................... 155 Bu farw,.................................... 156 Marwolaeth Mrs. Elizabeth Gray,............ 157 Cofiant Mr. John W. Evans, Olyphant,......158 Marwolaeth y Parch. James Davies, Radnor,. 158 Drylliad yr Atlantic,......................... 158 Llofruddiad y Cadf. Canby ac eraill,—Gos- tyngiad toll y pellebyr tanforol,—Camgym- eriad i'w gywiro,—Dinas San Salvador wedi ei llyncu gan ddaiargryn,—Brenin newydd Ynysoedd Sandwich,....................... 159 Japan,...................................... 160 Cysegriad a Sefydhad yn Ringston, Pa.,......160 LljTthyr cymeradẁyaeth y Parch John Wil- liams, West Bangor, Pa.................... 160 Cymanfa Wiscousin 1873,.................... 160