Symud i'r prif gynnwys

CREFYDDOL. Llywodraeth y Meddwl,...............-...... Bod gan ddvn Enaid Rhesymol ac Anfarwol... Profiad Indiad,.............................. Darlith ar yr Ysgol Sabbothol,................. Llais y Wia'.en,............................ HANESYDDOL. Hen Adgofion,.............................. AMRYWIOL Pedwar Peth Amheus,........................ Athrawiaeth y "Spirit Rapper,".............. Traethawl ar Enllib,......................... Llythyr oddiwrth y Rhen Ffarmwr,........... Iechyd Gwael y Menywod Americanaidd,..... Nid wyf fi wedi talu digon am í'y Mibl.......... Pabyddiaeth a Cbristionogaet'?,-----,........... Yr wyf yn rhyfeddu beth sydd ar ein a;weinidog Ymweìiadau o Gymhorth i Weinidogion,...... Difyrwch Diniwed,.......................... Ymadawiad fy Chwaer,...................... Rheilîfordd o'r Amwythig i Aberystwyth....... Gofyniadau,.......,......................... BARDDONOL. Y Plentyn Amddìfad,.......................... Galar-Gan.................................... Bydd Hael,................................... Câa y Cristion,............................... HANESIAETH GARTREFOL. Cofiant Mrs. Jane Lewis, Utica................. Y Pumed o Orpheuaf yn Brady's Bend,...___l, Cronicl yr Ysgolion. Ysgoi Sabbothol Bellemont, Pa.,............ Damwain alarus ger Columbus,................ " arall adfydus iawn,.................. Taith i Caliöbrnia,............................. Cymanfa Oneida,................. \\\\\ \.....'., Sef ydlí'a Gy mreig Riehvilìe, C." N.",........\ \."." \ Y Gwahanol Bleidiau,..................... Dainwain Alarus,...............\\\\\\\\\\\\\\ Addysg Babaidd am y Weinidogae'tb'—Cr'ẅy'd' rvn wedi ei ddwyn adref,—Y Cnydau yn Wis consin eleni,—Cyfraith Maine yn"Llundain___ 313 314 310 316 318 320 322 323 325 327 327 328 328 329 329 330 331 332 333 { 334 | 334 334 335 336 337 337 337 337 338 339 340 340 Pabyddiaeth yn Peru,—Eglwysi gwrthgaethîwoî mewn caeth Dalaethau,—Symudiadau chwyl- droawl yn Cuba,—Yr ebiil mawr,—Tystiolaeth un sydd wedi profi y ddwy ffordd,—Deng mil o ddvnion yn eisiau !—Ffrwydriad y Reindeer, —Ycnwd cotwm,—Môr China,—Teulu lluosog, —Ffoi, ..■............,....................... Y Gwyddelod yn anfon am eu perthynasau,— Malldod y cloron,—Y Reináeer wedi llosgi.— Damweiniaa y badan eleni;—Indiaid Mexico Newydd,—Anwaseidd-dra y caethion,—Teim- • lad ybobl yn Mexico,—Llwyddiant yn India,— Diwygiad crefyddol &r y môr!................ 342 Ymí'udwyr Chineaidd i Califìbrnia,—Rhybudd i blant yr Ysgoìion,—Yr Haf Sych—D. Webster am y Llywyddiaeth,—Effaith Glanweithdra, —Dityrwch líbl,—Addysg Rufeinaidd,—Beth y maent yn ei fygwtb........................., 343 Ganwyd,'.....................................343 Priod wyd,....................................343 Bu Far'w,..................................... 344 HANESIAETH DRAMOR. Ffrainc....................................... 346 Yspaen,—Awstria,............................ 347 Y Colera yu Rwsia............................ 347 Mynediad' y Colera yn mlaen yn Ewrop,—Dr. King, y cenhadwr yn Groeg,—Golwg obeith- eithiol ar Persia,—Caeth-Agerlongau, — Dae- argryn,..................................... 347 CiTMIUI. Llythyr o Gymrn,............................. 348 Cymanfa Ddirwestol Bangor,...................348 ürddiad,..................................... 349 Cyfarfod Chwarterol Brycheiniog,.............. 349 Cyfarfod Chwarterol Morganwg,............... 349 Anrheg i Weinidog,.......................... 350 Abergwaun,—-Aberystwyth,—Ceredigion,—Cyn- yrch Rhyfeddol, — Y Cynhauaf, —• Y Blaned Newydd,"—Ymí'udiaeth,—Y Mudiad Rhydd- ddeiìiadol,—Codi Miiisia...................... 3 50 Yr Etholiad,—Y Senedd,—Cyfrifiadau y Cofrestr- ydd Cytì'redinol, — Marwolaeth Cenhadwr,— Cylchẁyl Ddirwestol Flynyddol Croesoswallt, 351 Marwoìaethau. Peroriaeth " Sanct.