Symud i'r prif gynnwys

Cyf. IV.~BMf. 6. MEHEFIN. 1843. "bOd tr enaid heb wybodaeth nid yw dda." CTNWYSIAD. DUWINYDDIAETH. Darlith ar fywyd sanctaidd,.................... 161 Cyfiawnhad,................................... 163 Swydd Diaconiaid,............................. 165 Gemau,........................................ 168 AMSERYDDIAETH. Am y flwyddyn Iuliaidd........................ 168 AMRYWIAETH. Cynhancs,..................................... 169 Milleriaeth,.................................... 171 Puseyaid a Phuseyyddiaeth,.................... 172 Chwedl, neu eglurhad ymarferol ar Matt. 10 : 6,.. 173 Creulonderau y Gaethfasnach Americanaidd..... 173 YrYsgoI Sabbothol,............................ 174 Bedydd Babanod—Goddefiad Eglwysig,.........175 BARDDONIAETH. Cywydd ar Ddinystr yr AgerddlongyLlywydd... 176 Galarnad Hiraethlawn,......................... 178 l'r Parch. E. B. Evans, Pottsville,...............178 PERORIAETH. Invitation,..................................... 179 HANESIAETH GARTREFOL. Cymdeithas Fiblaidd Pittsburgh................. 180 Ysgol Sabbothol ger Ebensburgh,............... 180 " " Pittsburgh,................... 180 Cofiant y Parch. T. Roberts,....................180 Mr. Wm. Thomas,.................... 181 Cylchwymau Caerefrog Newydd. Cymdeithas Cyfaill y Morwr,.................182 Undeb Ysgolion Sabbothol C. N.,..............183 Y Gymdeithas Efengylaidd Dramor,...........183 Y Gym. Wrthgaethiwol Ara. a Thramor,....... 183 YGym.Draethodawl Araericanaidd,...........183 Y Gym. Gen. Gartrefol,....................... 183 Y Gym. Ddiweirdeb Americanaidd,............183 Cym. Wrtbgaethiwol C. N.,.................. 184 Y Gym. Fihlaidd Americanaidd,.............. 184 Yr Undeb Dirwestol Americanaidd,............ 184 Y Gym. Genhadol Dramor,................... 164 Nawddle y Mud a'r Byddar,.................... 185 Diwygiad yn Hartford,......................... 185 Cymanfa Gyffredinol &c,....................... 186 Henaduriaethwyr yr " Old School,"............. 186 Texas,......................................... 186 Pleidleisio o du Rhyddid,....................... 187 Diwygiad yn yr Ysgolion Cyffredin,.............187 Arwyddion Gwrthgaethiwol,.................... 187 Ymfudiaeth,.............................._____187 Yríndiaid..................................... 187 Pwy na Phlanai Goeden,....................... 187 Postswyddwyr yn gwerthu gwirodydd,..........187 Cyfundeb newydd o'r Eglwys Wesleyaidd,......187 Y Gaethfasnach yn Brazil,...................... 188 Manion Cartrefol,.............................. 188 Esgoriadau,................................... 188 Priodasau...................„................. 188 Marwolaethau,..............T..................188 HANESIAETH DRAMOR. Prydain Fawr,.......................«.........189 Undeb Pleidleisiaeth Cyflawn,.........,........ 189 Cymru. Mwngloddiau Aberteifi,....................... 191 Dychweliad y Glowyr &c.,.................... 191 Abertawe,................................... 191 " Rebecca a'i merched,"...................... 191 Llofruddiaeth yn Mertliyr,.................... 191 Boneddwr teimladwy,........................191 Parch i Weinidog,........................... 191 Cledrffordd o Gaerlleon i Gaergybi,...........191 Arian Cydwybod,............................ 191 Eisteddfod Bodedern,........................mi Priodasau yn Nehymru,......,...............192 Marwolaethau yn Nghymru,.................. 192 Llofläon,......,................................ 192 REMSEN: ARGRAFFWYD GAN J. R. & R. EVERETT. Two eheets—Postage, not over 100 miles, 3 cents; over, 5 cents.