Symud i'r prif gynnwys

Cyf. IT.-Rhif. 10. CEflíHADWR 111110111111. HYDREF, 1843. c<BOD yb enaid heb wybodaeth nid yw dda." CYNWYSIAD. BYWGRAFFYDDIAETH. Cofiant Mr. Morgan Jones, Utica,...............289 DUWINYDDIAETH. Arwyddion Balchder,..........................291 Atgasrwydd ysbryd erledigaethus,..............291 Yr Ysgol Sabbothol a'r weinidogaeth,...........292 Cymdeithasau Mamawl,........................293 Dyoddef dros Grist,............................293 Y Cwmwl bychan,............................. 293 Amrywiaethau Dynoliaeth,.....................294 Geinau,........................................ 264 IEITHYDDIAETH. Geiriau a gamarferir,...........................294 AMRYWIAETH. Cynhanes,..................................... 295 Barn y Parch. John Wesley. <fec,...............296 Claddfa yr Ymneillduwyr yn Llundain,..........295 Creigiau yr Eryri,............................. 296 Yr Ysbryd yn pregethu mewn claddedigaeth,-----296 Yr angonrheidrwydd o Gymdeithas Ddirwestol,.. 297 Gwerthfuwrogrwydd dwfr,......................300 Gair at Ddarllenwyr v Cenhadwr,..............301 Hawl Babanod i fedydd,........................ 302 Anerchiad yfiwyddyn.......................... 304 Nodiadau dethoíedig, &c,...................... 304 ATEBION, GOFYNIADAU, &c Sefydliadau y Gorllewin,.......................306 Atebiad i ofyniad Iorwerth,.....................307 Gofyniad,..................................... 307 BARDDONIAETH. Caniad ar Ddameg y Mab afradlon,.............307 Cyfarchiad i'r Ieuenctid,....................... 308 YDiwygiad yn 1843,........................... 308 Dau Benill..................................... 308 Englyn 500 nil. oed,............................ 308 Creadigaeth pob pcth trwy Iesu Grist,..........308 PERORIAETH. Carbondale,.................................... 309 CRONICL CENHADOL. Gwyl flynyddol, &c............................310 Cyfarfod gohiriedig,............................310 Llythyr Mr. French,.......,................... 310 Cenhadaeth China,............................. 311 " Ceylon,............................ 311 Twrci,............................. 311 HANESIAETH GARTREFOL. Cymdeithasfa Caerefrog Newydd,................311 Y Lledrad yn Steuben..........................312 Benthyca Bibl i Babyddion—Chicago—Marwolaeth trwy fellten—Llofruddio Tad—Y Gynddaredd— Pwy a all guro hyn yna—Cvnvgiad i Ladratta, 312 Llosgiad ty—Teulii mewn traìlod—Etboliad 1844, 313 Cymanfa swydd Oneida,........................313 Cymdeitha8 Draethodawl C. N.,................314 " Haelionus Dewi Sant,..............315 Athrofa Bryn Hyfryd Cincinnati................315 Manion Cartrefoí,..............................216 Genedigaeth,.................................. 316 Priodasau,.....................................316 Marwolaethau,................................. 316 HANESIAETH DRAMOR. Prydaîn Fawr. Senedd Lloegr,.............................. 317 Y Frenines yn ymwcled â Ffrainc,............317 Espartero yn Lloegr,......................... 317 Y Cynhyrfiad yn yr Iwerddon................317 Ffrainc,....................................... 317 Yspaen,.......................................317 Itali.....................,..................... 317 Cymru. Y Rebeccayddion — Gweithfeydd Abertawy— Gwaitb Rebecca mewu un wythnos—Ymchwil- ind a bygythiad—Ymweliad Mr. Hall—Gostyng- iad ardrethi—Cymeriad arfau angeuol—Ofn Re- becca—AmddifFynfeydd Caerfyrddin—Anfoniad Milwyr i Gymru—Pris y blawd câu—Zephaniah Williams,...............................318,319 CymanfaSir Drefaldwyn ac Urddiad,.........319 " Penmain a Sefydliad,...............319 Priodasau yn Nghymru,......................320 Marwolaethau yn Nghymru,................., 320 Urddiad Mr. O. Owens,...................,,. 33^ Y Parch. A. Jones, Bangor,....................3<jq Manion Tramor,.............................i" 320 R.FMSF.K: