Symud i'r prif gynnwys

CjT. T.-RMf. 2. CHWEFfiOfi, 1844. "bod yr enaid heb wybodaeth nid yw dda." CYNWYSIAD. BYWGRAFFYDDIAETH. Cofiant Mr. J. R. Jones,.......................... 33 DUWINYDDIAETH. Pregeth ar gyfiawnhad,.........................34 Y Cristion Dyddorgar,..........................36 Crist yn Ddoethineb, Cyfiawnder, &c.,...........38 Darostyngiad pob peth i Iesu Grist,..............39 Tlysau,......................................... 42 IEITHYDDIAETH. Geiriau a roddir yn lle eu gilydd,................ 43 AMRYWIAETH. Siarad am frodyr crefyddo!,...................... 45 Goddefiad eglwysig.............................. 45 Nodiadau ar Ymgynulliaduu,..................... 47 Rheolau Cerddoriaeth,.......................... 47 Y Gaethwasanneth yn lladrad dyniou,........... 48 Ateb i ofyniad Bedyddiwr,....................... 50 Gofyniadau..................................... 50 BARDDONIAETH. Myfyrdod mewn mynwent,...................... 50 Hymn <fcc,.....................................51 Englynion i'w dodi mewn het,...................51 Englyn i RobynDdu yn America,................51 Hiraethus Deimladau,...........................51 Cwyn y Caethddyn,.../.........................51 PERÖRIAETH. Soar,........................................... 52 Birmiugham,....................................52 Y CRONICL CENHADOL. Y Gymdeithas Fiblaidd,......................... 53 Diwygiad Crefyddolyn Twrci...................54 Dychwoledigion yii Ahmsdnugger,...............54 Marwolaethau yn mhlith y Ceuhadon,............55 Trallod y Nestoriaid yn parhau,.................t55 HANESIAETH GARTREFOL. Cymdeithas Fiblaidd Gymreig Pittsburgh,........55 Cyfarfod Biblaidd Swydd Oueida.................55 Cymdeithas Ddirwestol Gymreig Pittsburgh,......56 Cyfarfod Gwrthgaethiwol,.......................56 Cyfarfod Trimisol,.............................. 57 Ysgol Sabbothol Miuersville,..................... 58 Cyfurfod DirwestoJ,............................. 58 Yr Eisteddfod Americanaidd,.................... 59 Esgoriadau,..................................... 59 Priodasau,...................................... 60 Marwolaethau,.................................. 60 Cofiant Mr. Isaac WiIIiams,......................61 HANESIAETH DRAMOR. Prydain Fawr. Cenadwri ein Ll^'wydd Americanaidd,..........61 Rhydd Fasnach,..............................61 Lloegr a Brazil,............................... 62 Tanau bwriadol yn Lloegr,....................62 Iwerddon,....................................62 Yr Alban,.................................... 62 Ffrainc,........................................ 63 China,.........................................63 Cymrü. Cymanfa Dinbych,—Urddiad John Thomas,— Marwolaeth ddisyfyd,—Rebeccayddiaeth yn y Gogledd,—Gohebiaeth Rebecca,—Gostyng- iad Ardreth Syr Watkin,—Y Fasnach mewn haiarn,—Cwynion y Gogledd,— Marwolaeth ddirybudd,—Cymeriad i fyny ar ddrwg dyb- iaeth,—Yr Alltudion Cymreig yn 1840,.......63 Priodasau yn Nghymru,.......................64 Marwolaelhau j-n Nghymru,...................64 Manion Cyffredinol,......................,......64 REMSEN: ARGRAFFWYD GAN J. R. & R. EVERETT. Two sheets—Postage, not over 100 miles, 3 ccnts; over, 5 eents.