Symud i'r prif gynnwys

Cyf. V.-»Rhif. 10. AIIIIOIIIIII. HYDEEF, 1844. <eBOD YB. ENAID HEB WYBODAETH NID YW DDA." CYNWISIAD. BYWGRAFFYDDIAETH. Cofiant y diweddar Barch. Morgan .loues,........289 DUWINYDDIAETH. Sylwedd Pregeth...............................290 Y Fordaith Ysbry dol,........................... 293 ANIANYDDIAETH. Agerdd,....... ............................... 294 AMRYWIAETH. Golwg ar Gnethiwed,..........................295 Cymru nc Efengyì.............................. 297 Atfy nghyd ieuenctid,.........................299 Llythyraly Cymry............................300 At esgeuluswyr yr Ysgol SaWjothol,..-..........300 Lledrnd Lleenyddol &c,........................ 301 Dirwost a Chaethiued,.........................302 Y Gymraeg.................................... 303 Rhesymnu dros fod yn Wrthgaethiwr,.......... 303 Gofyniad,..................................... S04 BARDDONIAETH. Taith fuddugoliaethus y pererin................. 304 Englynion o ddiolchgar gydnabyddiaeth &c,____305 Y CBONICL CENHADOL. Cyfirrod Blvnvddol Cym. Gen. Llundain,........306 India Orllewinol,............................... 306 Marwolaethy Parch. E. Wiiliams,..............306 HANESIAETH GARTREFOL. Cymanfa Annibynwyr Cymreig O. am 1844,...... 307 Cymanfa swydd Onei.ia,........................ 308 Llafur Ysgol Sab. Peniel, Remsen,..............309 Arwerthiad Cywilyddus,.....................«- 309 Llythyr Mr. Torrey at ei wraig,.................310 Yr Anrh. H. Clay â C. M. Clay, Ysw.,............310 Democratiaid swydd Madison,...................311 Aty gwrthgaethiwyr anmhendcrfynol...........311 Alaelli ar gledrffordd,—Blaenor Mormonaidd,— Dvsgvblaeth galed mewn Carchardy,—Priodas John Ross...................................312 Y Telegraph Melltennwjr,—Daeargryn,—Mnrwol- aeth ddisymwth.—Nnuvoo.—Ffaith ryfedd.—Y Clefyd Melyn yn Texas.—Tra phwysig os gwir, —Llywodraetlifa Carolina Ogleddol,........... 313 Esgorodd,.....................................313 Priodwy'd,.....................................313 Bu Farw.......................................313 Marwolaeth y Parch. H. J. Hughes, Palmyra,___. 314 HANESIAETH DRAMOR. Prydain Fawr,................................. 315 Ffrainc a Lloegr...............................315 Penderfyniarl v Barnwyr ar achos O'Connell,-----315 Mehemet Ali,".....................„...........316 Cymru. Y Tabemncl, Treffynon.........................316 Cymanfn Merthyr.............................316 Cymanfa swydd Drefaldwyn...................316 LÌythyr o Gymru at Olygydd y Cenhndwr,......317 Y Sychdor,— Mongddrylliad a cholli hywyd,— Gweithfa lîîo Llwyn yr Eryr,—Y Cnydau a'r Cynhauaf,—Ymfudiad l.luosog i Ainerica,.....318 Priodasau......................................318 Marwolaethau,................................318 Crynhodeb Cyffredinol,.........................318 R E M S E N: ARGRAFFWYD GAN J. R. & R. EVERETT. Two sheets—Postage, notorer I00miles,3 cents; over, 5 eents.