Symud i'r prif gynnwys

@ «,.t | k í § 5 ♦ Bod yr erva.ìci heb wytoodaeth níd yw dda. C Y N W Y S í A D . ESBONIADOL. \ T selian wedi en hajroryd,................... 321 i CREFYDDOL. Grym arferiad,............................... 324 î Yr ûs a'r gwenith,...,....................... 327 s AMRYWIAETHOL. Y llechfaen a'i defnyddioldeb,................333 Cofiant Mr. David Jones,........ :..........334 Gwasanaeth-Juáas Iscariot i efengyl Crist,... 336 Ymadroddion detholedig,....................339 BARDDONOL. Er eofTadwriaeth ara Wra. Lewis,............ 340 LUnellan ar farwolaeth J. S. Williams,.......340 Ar farwolaeth Mrs. E. Jone»................. 340 Gweddi Crist dros ei elyuion,................ Í5-4L Myfyrdodau uwch hedd Mrs. M. A. Williams, 341 HANESIAETH. Cymanfa y Cyn. yn nebeubarth Obio,......... 341 Cymanfa Gyn. New . York,.................. 342 Cymaufa Birmingbam, Pa.,.................. 343 Pedwar gelyn mawr y Werìniaetb,........... 345 At ein cydgenedl yn A meriea,............... 346 Cyfarfod Chwarterol Dehe*ubarth Ohio,.......346 Urddiad D. D. Jones,........................ 347 Priodwyd,................................... 347 Bu farw,.................................... 348 Sefydliad y Parch. R. D. Thoraas,............350 Llyfrau newyddion,.......................... 351 Cymanfa Ddwyreìnlol Penna................. 352 . REMSEN-.N. Y. ÖYHOEDDWYD GAN MRS. E, EYERETT, _ SJlllò