Symud i'r prif gynnwys

Misì, ©l)e 2lmeruatt Jìtescngct. ÇYF. XXX Y^III. jaiiif. 10. ABWÄ AMIEICMAM 1877. Bo<i yr eraaicl het> wytootiaetli ni<l yw clda. C YNWYSIAD. TRAETHODAU. < > Dîrwcst a'r Beibl........................... 289 Y Pen a' r Galon a'u Diwylliad............... 291 Traethawd ar Lygredi<raeth yr Oes...........293 CREFYDDOL. Cyfarfod y Bobl Ieuaitic ........-----........ 294 Atebion Byrion i gwyn y Cystuddiol, &c..... 295 Brwydr Calfaria______...................... 297 Addysg..................................... 298 MARW-GOFFA. Y Diweddar Barch. Shadraeh Davies......... 299 Coíiant Mr. John Jones, Brookíield, Ohio___ 299 GWYDDOR. Y Mwynhad a'r Pleser o Feddu Gwybodaeth o'r Gwyddorau.........................301 GEMAÜ DOETHINEB. Nidiau......................................303 Prydlondeb................................... 304 Aros nes Gorphcn........................... 304 Teimlad a Gweithrediad..................... 304 Parodrwydd i Farw.........................305 AMRYWIAETHOL. ì Y Rhyfelwyr vn E wròp ac Asia..........___305 < Adolygiad y Wasg..........................306 ì Gwersi y Strike Fawr........................ 306 í Rheolau ae Awgrymiadau er Llwyddiant yr < Ysffol Sabbothol................._____ 307 * ADRAN BLODÁU YR OES. Pa Fodd mae Llwyddo....................... 308 Cystadleuaeth y Plant dan 15 Oed............ 308 Gwaith y Mis Nesaf......................... 309 Atebiad Tasg Hela Creaduriaid..............309 Teitlau Twrcaidd..........................309 TEYRNAS CRIST. Nodiou..................................... 309 BARDDONIAETH. Mya'd Adre' o'r Diwedd.....................310 Pob Peth Mewn Gwaith.....................311 Proíìadau a Myfyrdodau....................... 311 Diolchgarwch am y Cynauaf......... ....... 312 Llinellau ar Farwolaeth—Myned yn Hen____ 312 Priodas___.........................______ 313 YBedd ..'................................... 313 HANESIAETH. Colegau Cymru............................313 Cymanfa Ddwyreiniol Pennsylvania.......... 314 Cymanfa Efrog Newydd..................... 315 Gair o Fair Haven a Middle Granville........ 316 Personol................................... 317 Cyfarfod Blynyddol Eg. Gynulleidfaol Lans- ' ford, Pennsylvania......................317 Ganwyd—Priodwyd- Bu Farw..............* 318 Cofiantau Byúon,, . ...............- 318 Y Bedydd Cristion ) >.................. 320- Picnic Ysgol Sabbt >"; Bci, ;1..............320 Y Rhyfel yn Twrci . ____. '................ 320 v-»- REMSEN, N- Y. CYITOEDDWYD GAN LËWIS EYERETT. V *<SLll"'t? "ill