Symud i'r prif gynnwys

©f)e 2tmcricûtî iMcBBcngcr* Rhlf. 6, CEIHABTOAI 1878. Bod yr enaid lieto wybodaeth nid yw dda, C YNWYSIAD. TRAETHODAU, Bedydd a Hawliau Plant,.................... 161 \ Bodoíaeth Duw—Hergwdi Anffyddiaetb, .... 163 ì Gweddi Ddirgel, ......................,.....165 ) Ysbryd Gweddi,............................. 166 í Yr Eglwys í'el Cenhadaeth,.................169 HANESYDDIAETH. j Hanes Arnerica,............................. 171 5 GEMAU DOETHINEB, s Hunan-edmygedd a Gwron-edmygedd,.......173 \ Crefydd-ac Ysbryd Cyhoeddus,.............. 174 ; Unoliaetb y Beibl,...,...................... 175 >( AMRYWIAETHOL. | Adgofion am rai o Ffyddloniaid Racine-----,.. 175 ì Pwysigrwydd Swydd yr Athraw yn yr Y. S.,. 177 \ Llawer mewu ychydig, ...................,. • 179 ì, Spurgeou a' r Crydd,........................180 ì ADRAN BLODAU YR OES. Yr Ysgol Sul yn Llwyddo,...........,.......180 | Cynadieddau am 1878,....................... 181 ì Congl y Cywrain, ..,.........................181 i Y Newfoundland a'r Mastiff,................'■ 181 S BARDDONIAETH. Pryddesí— Adgyfodiad Lazarus, ............. 182 Meddwdod aM Effuithiau, ................... 183 i Chwe Pbenill i Gapel Ncwburgh, Ohio,...... 183 Serch-gofeb i Mrs. E. Jones, Wilkesbarre, Pa. 1S4 Penillion Cydymdeimlad â Mr. a Mrs. E. R. Evans, Racine, Wis.,...................... 184 Y Diweddar Barch. R. Everett, D. D., a'i briod, 184 Bedd-argraff Dafydd Ddu Eryri,............. 185 Llinellau Coffa am Mrs. Richards, Rome, N.Y. 185 Y G wy deyo,.................................. 185 ADRAN YR EGLWYSI. Cyfarfod Chwarterol Pennsylrania^.......... 185 Beibl Gymdeithas Gymreig Johnstown, Pa.,.. 186 Y Swydd Ddiaconaidd Eto,.................. 186 Achos Capel Newburgh, Obio,............... 186 COFNODION. Newyddion Da, ............................. 186 Gan wyd,.................................... 187 Priodwyd, .................................. 187 Bu Farw,................................... 187 Cofiantau Byrion,........................... 187 Cipdrem Fisol,.............................. 190 Nodion,..................................... 191 Y TrTWTBÌ^LLOFFYN Cenhadol— Ffeithiau Cenliadol,......................,.. 191 Y Beibl yn mhlith Milwyr Rwsia,............ 192 LladraJUi Offi'iriad—Ymuno â'r Eglwysi,..... 192 Cenhadaeth Broussa—lndia—Siam,.......... 192 REMSEN, N. Y. CYHOEDDWYD GAN LEWIS EYERETT.