Symud i'r prif gynnwys

CYF. XXXIX. . ®l)c 2tmeríra$ üîessenger. Rfaif. V. Y GfflfíAB Wít AHSEAMffiB. ÎS7S. Bod yr enaid h.efr wybodaeth nid yw dda. CYNWYSÍAD TRAETHODAU. j Cristionogacth yn gofyn Ot»edolawn,........ 193 \ Bedydd a Eawllau Plant,................... 195 | Perffeiíhrwydd,............................. 198 \ Gorseddfainc y Gras,........................ 302 ì GEMAU DOETHINEB. \ Ffordd Newydd,............................ 203 J Peryglon j*r Ieuanc,.......-.................203 Crcfyddwr Anwadal, ........................203 Cynorthwyo y rhai sydd mewn Angen,.....,. 204 Briwsion,...........~....................... 204 HANESYDDIAETH. Hancs America,.............................205 AMRYWIAETHOL. ByrGofiant Mrs. Elizabeth Thomas,........207 Cofuint D. L. Williams, Floyd, N. Y.,........207 Dyn Ieuanc Ileb Ddeall Ganddo,............. 208 Yr Ysgol Sabbothol Gymrcig,...............210 Y Pedw erydd Lloffyn Cenhadol,.............211 Llawer mewn ychydig,......................211 Dysgwyl Gormod,..........................- 212 ADRAN BLODAU YR OES. Y Wers Gydgenedlacthol,...................212 Gwersì y Tri Mis Dyfodol,.... .............. 212 Congl y Cywrain,...........................212 BARDDONIAETH. Amgylcfeiadau Marwolaeth Crist,............ 213 Y Taîr Chwaer,______.............. -......-----®S Adgof o Gymru a Chartref,..................214 Marwolaeth fy Nhad,........................214 Y Fynwent,.................................... 214 Marw Fu,................................... 215 iu Memory of P. P. Bliss,..................... 215 ADRAN YR EGLWYSL Cyfarfod Chwarterol Efrog Newydd,.........216 Cyíarfod Chwarterol Deheubarth Ohio,......216 Ail Ffuríiad Eglwys Sharon, Pa.,............ 217 Yaiweliad y Parch. Ll. R. PoweÚ,.......____ 217 COFNODION. Cwympediffiou Angau yn Pittsburgh, Pa., ... 218 Gan wyd,.................................... 219 Priodwyd,..................................219 Bu Farw,...................................219 Cofiant Mrs. Nettie R. Pierce,...............221 Y Nodion,..................................222 Sefydliad Gweinidog,........................ 223 Cipdrem Fisol,.............................. 223 REJWSEN, N. ¥. CyîTOEDDWYD GAN'LEWIS EYERETT.