Symud i'r prif gynnwys

S) ÿ8>î5?> e^-y1 ysftcy "s^^r ìfçs^t-i^cîsp- Stye ^merica» iîteasemjer. CYF. XXXIX. Rliif 13. 1S7S. Bod yr enaid lneb wybodaeth nid yw dda. CYNWYSIAD. TRAETHODAü. Bedydd a Hawliau Plant,.................... 353 Hen Bregethwyr Cymreig yn America,......856 Gogoueddus Lwyddiant Teyrnas yr Efengyl, 358 GEMAU DOETHINEB. Eglwys Crist yn Eglwys Genbadol,.......... 359 Cwrdd Blynyddol Bwrdd Ainericaidd y Gen- hadaeth Dramorol,...................... 361 Er Cof am Mrs. Wiunie Arcand, ............ 363 YGwaed,................................... 364 Cadw Cyfrifou Eglwysig, ................... 364 Sut i Gael Sylw y Gwraudawyr, ............. 365 AMRYWIAETHOL. Ychydig Nodîadau'ar yr Ysgol Sabbothol, ... 365 Llytbyr Mr. Jobn Davics, Spring Green, Wis. 366 Hanes Atbrawiaetb Cosbedigaetb,...........366 ADRAN BLODAU YR OES. Y Tri Ugaln a Deg, ......................... 368 Y Diwedd...............................: • 368 Y Môr Marw,............................... 368 Preu Nadolig (Christonas Tree.) ............. 309 ( Dr. Guthrie a'r Gwyddel....................369 l Trioedd i Blant Blodau yr Oes,.............. 369 [ Ysgol Sabbothol Radnor, Oliio, ............. 370 \ BARDDONIAETH. > Englynion Pecbadur Edifeiriol ar ei Glaf Weiy 370 < Y Gauaf, ................................... 374 í Penillion y Telynor Wrtli Farw,............. 371 s Euglynion i Raiadrau Llanberis yn Arfon, ... 371 ; COFNODION. \ Cipdrem Fisol,.............................. 371 J Cymanfa Jobnstown, Pa.,................... 373 Cyfarfod Chwarterol Cynulleidfaolwyr Canol- barth Ohio, ............................ 373 Y Gynadledd Gerddorol yn Coalburgb, Obio, 375 Cyfarfod Chwe' Misol Cynulleidfawyr Dwyr- einbartb Obio,.......................... 374 Red Oak, Iowa,............................ 376 Wythnos yn New York,..................... 876 Yuiada wiad Gweinidog,..................... 376 Llythyr Cymeradwyaetb y Parch. Thomas M. Griffith, ................................ 376 Ganwyd,.................................... 377 Priodwyd, .................................. 377 Bu Farw,................................... 377 Coüautau Byrion,..........................378 REMSEN, N. Y. OYHOEDDWYD GAN LEWIS EYERETT.