Symud i'r prif gynnwys

<Lf Í8*ŴT frtye ^mericû» iîteBsenger, CYJP. JL. RhiFl 1879. Bod yr enaid rieta wybodaeth nid yw dda. C YNWYSIAD. Y Cenhabwr at ei Ddaüllenwr,........... 1 TRAETHODAÜ. Hen Bregethwyr Cymreig yn America,........1 Unoliaeth y Drindod,........................ 3 Coleddu y Beibl yn anad uu llyfr arall, ........4 Peryglon yr oes oddiwrth syniadau penrydd ar betbau eysegredig,........................ T Balehder,..................................... 9 YR ENWAD. Cychwyniad y Cynulleidfaolwyr, ............. 11 AMRYWIAETHOL. Hanes Athrawîaeth Cosbedigaeth,............ 13 Temtasiynau Crist,........................... 14 Fy Ymwel wyr Chineaidd, .................... 15 Esgeuluso ein Cydgynulliad,................. lfi Llithy Llenor,....'.......................... 1? BRIWSION r MIS. At y Darll en wyr, ............................ 18 Ail Ddyfodind Crist.......................... 18 Mis o Ddi wygiad Crefyddol,.................. 19 Yr Hcn Babyddion, .......................... 19 ADRAN BLODAU YR OES. Deehreu, .................................... 19 Con»l y Cvwrain, ___......................... 19 Gwersf 1879.................................. 19 Trioedd i Blaut Blodau yr Oes,............... 20 . BARDDONIAETH. l Y Whip-poor-wil, ........................... I Cathl idd yr Oes,............................. Duw a fy Anwylaid,................... ...... î Marwnad,.................................... I Myfyrdod ar y cloc yn taro,................... | NEWYDDION Y MIS. \ Cyfarfod Chwarterol Talacth Efrog Newydd,.. Ì Cyfarfod Ghwarterol Pennsyh'ania,........... 5 Dioîch wrth Ymadael,........................ ( Dawn, Swydd LiYingston, Mo.,............... } YParch. Ẅ. Lewis,.......................... I Y Parch. Herbert Evans, Caernarfon,......... 5 Darlun,...................................... \ Amrywion— í Llwyddiaot Cenhadol—Y Pab a'r Jesuitiaid— \ Y Newyddyrion Goreu—Marwolaeth Dded- î wydd, .................................... i Crybwyllion Dirwestol—Crybwyllion Addysg- J ol—Y Cbineaid—Utah—Oberlin, &c,....... I Priodwyd,................................... \ Bu Farw,.................................... i Coflantau Byrion, ........................., ; Beibl Gymdeithas Gymreig, Swyddi Jackson í Galia, Ohio,............................. ; Y Parch. William Watkius,.................. REMSEN, N. Y. CYHOEDDWYP GAK LE^?IS EYERETT. ÌÊL t-s. - a-^c*r»