Symud i'r prif gynnwys

TRAETHODAU, Gwaith yr Ysbryd Glân,...................... 97 Hen Bregethwyr Cymreig yn America, .......99 , Rhigfarn,................................... 102 \ Bedydd a Huwliau Plant,.................... 101 MARW-GOFFA. Cofiant Ellis Thomus,....................... 108 YR ENWAD. Beth yw Eglwys Gristionogol ?.............. 110 AMRYWIAETHOL. Y Llcw Rhuadwy, .......................... 112 l Purdeb yr Athrawiaeth yn mysg yr Annibyn- wyr, .................................... 113 < Detholion,................................. 114 ] 1 ADRAN BLODAÜ YR OES. Cyfarchiad, ................................. 115 | Atebion,.................................... 115 \ Atebiad y Bachgen deuddeg oed, ........... 115 < Ogof,...................................... 115 \ Tasg........................................ 115 ; Trioedd i Blant Blodau yr Oes,.............. 116 | Bachgen Bychau y Magdanau,............... 116 < Ysgol Sabbothol Neath, Bradford,........... 117 \ BRIWSION Y MIS. Y Chiueaid,................................. 117 ì Arlywydd Gwrol,..........,............... 117 Newyddiaduron,............................ 118 BARDDONIAETH. Teimlŵd Hiraethlawn Mam, ................. 118 BeddfyNhad,............................... 118 Y Cristion Oedranus,........................ 119 Anerchiad Priodasol,........................ 119 Duw'n Bugaii, ............................. 120 YLlaw, .................................... 120 Llinellau.................................... 120 Hen Gân,................................... 120 NEWYDDION Y MIS. Cyfarfod Chwarterol Cynulleidfaolwyr Deheu- barthOhio,............................. 121 Ymadawiad Gweinidog,..................... 121 Symudiad Gweinidog,....................... 121 Donatioo, ................................. 122 Beibl Gym. Gymreig Swydd Lewis, N. Y..... 122 Cym. Feiblaidd Holland Patent a Marcy, N.Y. 122 Ganwyd,.................................... 123 Priodwyd,.................................. 123 Bu Farw,................................... 123 Cofiantau Byrion,........................... 124 YR ADRAN GENHADOL. Y Bwrdd Americanaidd, .................... 127 Y Gymdeithasfa Americanaidd,.............. 128 REMSEN, N. Y. OYIIOEDDWYD GAK LËWIS EYERETT.