Symud i'r prif gynnwys

©l)e Otnurucm Jttewnger. (! (: CYI1. XI,III. RhLf 18. ÜK - AMERICANAIDD. ■ «V GYEOEDDEDIG DAN'NA WDD G WEWIDOGION Yü EGL WYSI CYJSÜLLEIDFAOL Äljogfar, 1SS2. Bod yr enaid heb wybodaeth nici yw dàa, CYNWYSIAD. (I BYWGRAFFIAETH. Y Parcb. Tbomas Jones, Abertawe, .........858 Pregethary "PârWybod," ................ 357 AMRYWIAETHOL. Rbesymeg y Duw-wadwr, ................... 861 Dylid gochelyd y diodydd meddwol, ........ 864 "Ychydig enyd,"..........................364 Neillduolrwydd y Bedyddwyr, ..............365 Detholion,..................................365 ADRAN BLODAU YR OES. Dyrys wers, ................................366 Gofyniadau, ................................366 Ateb i ofyniadau Flora,..................... 366 Cân Deio Bach,............................. 366 Llythyr Deio Bach at ei fam o wlad bell, .... 367 BARDDONIAETH. Penillion i gapel newydd Given, Iowa, ......368 Offeiriadaeth Crist, .........................368 Craig yr Oesoedd,..........................368 NEWYDDION Y MIS. Cofnodion Cymanfa Gogledd-ddwyrain Pa.,.. 869 Gwaith y Cynadleddan,..................... 369 Adroddiadau y Pwyltgorau, ...........í..... -371 Í Ystadegaetb, ............_____............ .372 I Diweddeb,........................;.........373 Cymanfa Gymreig Missouri,................ 873 CymanfaGynulleidfaol Iowa,...............873 Y Cynadleddau a'r Cenhàöwh, .............. 875 CoalCreek, Colorado,......................875 Priodwyd, ............------..................378 BüFarw,...................................376 Edwards,...................>...............376 Schroeder,'................;.»................376 Brewster,.......____.......................877 Jones,...................................... 877 Hughes,....................................377 Mr. EvanR. Evans,.........................377 John W. Davies, PittSton, Pa., .........____ 378 Mrs. Susanah Davies.........................379 Mrs. Elizabeth Roberts,....................3S0 Cyweiriad gWállaU,......................... 880 REMSEN.N.Y. ÀRGRAFFWYD A CHYHOEDDWYD GAN E. DAVIES.