Symud i'r prif gynnwys

®l)c 2tmcrican JHcsscnger. ft c^HAí>^ AMEMCANAIDD. CYF. XI,lV. Rbif 11. —r —•--------—--------1 CYÜOEDDEDIG DAN NJWDD GWEINIDOGION YR EGLWYSI CYNULLBIDFIOL <£aci)u)cìiô, 1883. Bod ÿr eriaid heb wybodaeth n.id jrw dda. C YN W YSIAD. BYWGRAFFIAETH. Coflant yr Hybarcb Llewellyu R. Powell, Alliance, Obio.............___.___..321 TRAETHODAU, &c. Perthynas yr Egìwy* a'r Plant___....... 325 Bedd Gwr Duw..........................329 Àdfeddyüau ar y diweddar Barcb. W. B. Josepb (Y Myfyr), Utica............... 331 AMRÝWIAETHOL. Mari: neu, Y Cbwedl Alarus............. 334 Anhawsderau y Beibl-----.................337 Daioui Sobrwydd........................837 Ty wysenau o'r Macs Gwenitb, I......... 338 Y Fasgedaid Loffion^- Cyflwr Triphlyg yr Enaid..,........... 338 BywydGobaitb.:.....................S3'J Trysorau y Cristion.................... 339 Gwugeddy Bydl.......................339 Gwertb Énaid.........................339 Eilun Peebadur....................... 340 Defnyddioldeb Cy ioeth................340 Cj foeth Twyllodrus....................340 GuìdeMe.............................340 u Aydywyr Es cddfodyuatobydyjeu?" 3i0 BARHDONIAETH. Mr. David O. Jones, Old Man's Creek, Ia. 341 4*RwyfGartrefyn y Pwipud."...*...... 341 Y Ferch Fàch Àmddifad................'. 341 Dinystry Storm.-----.................... 342 YDdaear................................ 342 YR ADRAN GENHADOL. Y Gcnhadaeth yu Twrci............_____ 342 Y Gymdcithas Genbadol Dramor......... 843 NEWYDDION Ÿ MIS: Cymanfa Gorllewinbarth Pa.............. Cyiuatifa Flynyddol Cyuulleidfaolwyr.Tal- actb Ntìw York........................ Cyiuaufa Gyuulleidfaol Gymreig Misâouri Cyfarfod CliwarterolDwyreinbarth Ouio.. Ordeiuiad yn Wilkcs Barre, Pa.......----- Sharon, Pa.............................. Y Cynghor Tahblwyddol.................' Priodwyd................-.............. Bu Farw............................. ByrGoflaut— Mis. Rachcl Evaus, Williainsbufg, Iowa Mary Anu Tbomas, jçyut o Ty'u rhos .. Yr ílcu Dad, John Joukius, Brookfleld. 343 345 34tì 347 347 347 848 349 349 351 351 352 REMSEN.N. Y. ARORAFFWYD A^CHYHOEDDWYD GAN E. DAYIES.