Symud i'r prif gynnwys

AMERICANAIDD. j CYF. XI.1V. Rhif 13. CYHOEDDEDIG DANNAWDD GWEINIDOGION YR EGLWYSI CYNULLEIDFAOL. ííijagfijr, 1883. Bod yr enaid heb wybodaeth n.id y w dda. CYNWYSIAD. BYWGRAPHIAETH. Cofiant yr Hybarcli Llewellyn R. Powell, Alliance, 0.. . . . 353 TRAETHODAU, &o. \ S\ÌwadauPregeth . . . .359 CynuìJbUlfaoìiaeth . . . .302 Cydynîdeimlad yr.Iesu . . . 367 Adfeddylhiu ar y diweddar Barch. =rr_W. B*. Joseph (Y Myfyr), Utica. . 369 AMRYWIAETHOL. Tywysenau o'r Mae- Gwenith, II. . 370 '• Y Cenliadwr " a'r Eglwysi . . 370 Gair o Gymru ..... 371 At y Parch. Jonathan Edwards, HydePark, Pa. . . . .372 Adolyghul y Waeg . . . .372 Tywysog a Gwr mawr yn Israel wedi cwympo! . . 373 Galwad i Weinulog . . ■. .373 Difrod y Fasnach Feddwol . .373 ,YR ADRAN GENTLADOL. Y Genhadaeth Dramor . . .373 NEWYDDION Y MIS. * Cymanfa'Gynnlldeidfaol Iowa i . 373 Agoriad Capel a Sefydliad Gweinidog 375 Stellapolis, Iowa . . . . 376 Agoriad Capel yr Eglwys Gymreig yn Streator, 111. . . . . 377. PRIODASAU A MARWOLAETHAU. Priodwyd ^ . . . 377 Bu Farw . . . * . .377 Byr-Gofiant— Er cof iim fy Mhriod, Laura Powell 377 Willie Lincoln Lëwis, Newbnrgh, O. . . ..... 379 Mr. 01iver Thomas, Old Man's Creek, Iowa . . . . 379 Dangosêo, &c. , am y flwyddyn . 381 RR'ISRN. N. V. ARGRAI FWYt) A ClIYìlOEÜlAYYD GAN E. DAVHS.