Symud i'r prif gynnwys

^agag^« Stje 3Vmerkcm Jtlesaenger. ^lSHAi) AMEB.ICANAIDD. CYF. XLV. CTHOEDDEDIG DAN NAWDD GWEINIDOGION TE EGLWTSI CTNULLEIDFAOL ffîai, 1884. Bod yr.enaid hLe"b -wyoodaeth. nid yw dda. TRAETHODAU, &o. Iesu Grist yn gwneuthur Trefu ar Ddyn ".....129 Addoliad Teuluaidd . . . 181 Myfyrdod Crefyddolj . . .136 Yr Anffyddiwr Ymchwilgar . 137 Y Tafud . . . . , . . . 138 YK ESBONIWR. Epistol Cyntaf Ioan—Pen. i. 1—4. 140 AMRYWIAETHOL. Sanderson ac Alice Fach . . 143 Y Credo Newydd . . .147 Adgofion am Ysgol Baran . . 148 Terfysgwyr yn Eglwys Dduw . 149 Gwneuthur Drwg yn Hawdd . . 149 Sylwadau.....149 Gofyniadau.....150 BARDDONIAETH. Fy Mam . . . . . 150 Urddasolrwydd yr Areithfa . . 151 Er Cof am Mrs. Elizabeth Williams 151 Y Llew . . . . . .152 Crist yn boddloni y Ddeddf dros Bechadur.....152 ADOLYGIAD Y WASG. Pregeth Coft'adwriaethol ar ol y di- weddar Dr. Rees (Hiraethog) . 153 S HAWo NEWYDDION Y MIS. Cyfarfod Chwarterol Deheubartb O. 154 Beibl Gyfideithas Gymreig Colnm- bus, O. . . . ... Augus, Iòwa .... Diolchiad ..... Cyfarfod Cliwarterol Cynulleidtaol- wyr Gogledd-Ddwyrain Pa. Diolchgarwch .... Beibl Gymdeithas Gymreig Gomer, lowa . . . Beibl Gymdeithas Pomeroy a'r Cyrchoedd .... Eglwys Gynulleidfaol Seisnig Hyde Park, Pa. ... Docìgeville, Wis. .... Diolchgarwch .... Donation Dawn a Low Gap, Mo. Ymweliad Annisgwyliadwy . PRIODASAU A MARWOLAETHAU. Priodwyd . ; . . . 159 Bu farw.....159 COFIA TAIΗ Er cof am Owen Roberts . . 160 154 154 155 155 156 156 156 157 157 158 158 159 REMSEN, N. Y.: ARGRAFFWYD A CHYHOEDDWYD GAN E. DAYIES.