Symud i'r prif gynnwys

♦AMERISAR» MESSEH6ER.- , ì rr g - /íl\ il'líf iP i Rhif. LO lill IDD. DAN Or.YtiIAETH- 'arch, ü. uavies. €ul)oebticî)b lîíììì Naûròb (Êhueiniìîogion ru* (ffgluîiisi (ígnúlUibfaol. Cjrjòrcf (©ctobcr), 1890. fíod yr ÍÎtì&ì&I íiab Wyfood&ddi {síid y w pd&. CYNWYBÎAD: TE ADRAN GENHADOL. ^J ) Canhadaeth Ot'llewinol Twroi..... 291 ( Twrci yn Europ................. TRAETHODAU Pregeth.......................... Mam Lemuel..................... Üiái&d fel Gallu LTywodraethol yn y j Oddiwrth y.Tareh. E. R. Edgerton. 310 Bywyd Creíyddol............. 295 j NEWYDDION Y MIS 309 309 ii byno] yr Ysgrythyrau 297'; 1 ì f s ddlondeb i Foddion Gras....... 298 ì **<*?&?* 7 W;^............... - 311 4 yrpy-mj »ifTHOT (' ^J mari *'a Cynulleidfaolwyr Dwyrein- i\t„„^ tv t> -i > í~ì > ' \ínnsvh uii>...... 312 t> j • qaa< Cymanfa Oynulhudfaotwyr N. Y,.. . 315 T1„, " ••■••;•'•■•••■;•••••■•■••:■ ' < o 'aito ' , V. ' i sì< >1jü, YVis.. , 315 ElanuwchIyn—Adíywiad Rhyíeddol 301 >, ,':' AinUffern......................303 Pwffyddiaeth y Papyrau,.......... 304 \ ,........... 30o ; #! Dirwestyn Nghÿmru............. . 304 Dirwesfc—I Bwy y Perthyn......... 305. Amrywion...................... 308 BARDDONIAETH, Tranc y Cristion................. . 308 \ Gwaith ü Gwobr. ................308( Lead, Kindly Light............... 399; lamon.......................... 316 Priodwyd........................ 317 Bu FäíeẄ— Morris Williams . .-............ 317 Mrs. Rachel Owens............ 317 " Henry Lewis. .............318 " Lewis L. Lewis........... 318 " Ann T. Davies.............. 318 '* Elizabeth Griffîths____'. .___ 319 " Jane Thomas.............. . 319 Cyíieithiad. Ú Ar Farwolaeth. .... 309 Yr Hen Bleidiau GwIe:dvddol 80.; . .1 t! 320 RE.\JSEX, X, 7. E. DWIES, CYHOEDDWR.