Symud i'r prif gynnwys

%gp^ ^g^ssaBg^E^saggiBS^SBggBagBBgi AMERI8AR» MESSER8ER. initunn -DAN OT.YGIÁETII Y Parch. E. Davies. Çtjliocbucuin ùan 3Cau)yb <fi>ujcmU>ogton jtr Grçjltütist (ígirallcîMaoL lonctŵt (3iìnuatij), 1891. Bod yr grj&id hcb Wybodânth JJid yv? pda. CYNWYSIAD: TBAETHODATL Addasrwydd Crist fel Esiampl neu Gynllun Bywyd ...... ......• Pregeth—Eglwys îesu Grist o Ang- enrlieidrwydd yn Eglwys Genhad- ol............................. Ystyriaetlura ar Bdiwedd Blwyddyn.. Gwirioneddolrwydd Adgyfodiad yr îesu Agyfodiad y Moirw ... .......... 11 s YR E3BONITO. \ Maroiii : Sl-Sö...................18; AMRYWIAETI-IOL. ] Episfol. ẅn y DenJd -g Llwyth sydd { ar Ẅasgar.... *...............15) ManUüsì'm Bedydd Babanod........16) O'i: Gadah Pftwr........... ...... 17 j Pethftii Cr jfyddol yn Nghy'mru------. 18( Gyuçhorion'îsgoU'eistii' w ysgolheig- 5 íon .....,..................19 ì Yr %thuos Wed:li................21 j Apeìiad—Pwy a E:yb........,... . 21 > Diolübgarwoh yn Paddy's Itun........ 22 > Peuod o Ddywediadau.............. 28 v BABDD >S!IAETH. j Ymson Hea Wrar Fin ei Fedd------21.) Dioìch Emyn......................24. > Yr Angenrheidrwydd am Ddadgudd- iadDwyfol..'.........;........24 O Ysgrif-Lyfr Josiah Brynmair......25 YE ADEAN GENHADOL. Brazil............................. 25 Pitcairn..........................25 NEWYDDION Y MIS. Cymanfa Cvnulleidfaol Dwyrein Barth Ioẁa, 1890............... 26 Beibl Gymdeithas Gymreig Swyddi Jachson a Gallia..............26 Cyfarfod Trî-misol Cynulleidfaolwyr Talaeth New York............., 27 Cymaufa Gynulleidfaol Gymreig De- Eeabarth Ohio................ 27 PEIODWYD, BU FARW. Priodwyd......................... 29 ' EüFarw— Mrs. CatherineH. Jones___f... 29 Mrs Maìy Jane Davis.......... 29 Byr-Goíìa am John Rowlands a James W. Dayies, Troedhriw- ^ dalar Délaware Co., O ....... M'ss. Ethel Morgan............ Mrs. EIizabeth Williams........ Mr ilenry Wiìllams............ Mr. Robert W. Roberts......... Mr. Robert W. Jones.. . P.ICMSEN", N. Y. E. DWIES, GYIIOBDDWR. ^^gsos HBa^gagagaÊBMB' ^aaBggg