Symud i'r prif gynnwys

lf--> 1 •. Çyfrol t)í- fpiifyn 9. í'! iLrl TH.E AMERICAN MESSENGER. Dai OljÉÉî PâFÉ. E. Daẁ •1 : I •Ì - ua ■ P ■ i« > i fl -1 ■J í' (£i)í)oet>ùcòtn íídii'-'îîaujîib #tüeuúi»oatan èf' (SûIiuìisi (EìmulìeiMaol. I </WEBI,"SEPTGMBGH,--í899. 1 ■ -■■ Ú .....■ ■ d ' ..' -■:" ■ .. . ■ -, - -■:■ i ■■ • ■::■■■■> - .: „ . pŵ - ■-■ - ■• ■ ■•■■-'■ ■• " ■■ «!!..■. -: ' • ■- I ■■■'■,- W ■ "" ' " -^^.^^^^^.^.^ --.^-^^^ 3 6^2 BodyrgtDaidhÊbW^[bodaè.th{síidywl7G[a. _rl ■ ' ....-.,.■* ..,■... e . , ■,,..■,-'" ■ -<■• í ' lìl ffil ,'■•' ' CYNWŶSIAD: TRAETHODAU; í_ Trtith D_wy y Ëeibl.l. jjt Àpel 'atyr Eglwys am ei Gweddiau .259 J Gorlawuder o Bregethwyr___ .257 ÌÈ 11 ■n_ ■m p. "ii ■Ü rJ ■N Yr UuiyeTsalist a'r Efengylwr......277 § Cymeriad.........................278 I 1- Addewid Du 260 lii Nodiadìiu Tvbiedig......... |j]i faaf'on Lfenyddiaeth Gyuireig oi g Chydiuaru a Lleuyddiaeth ÿr | •■■;■.';oes.,.„.........;.;...........265 iîtà.'"EÌías Oedd Ddy_ ;; ..;.".'.'.:.'..;____'. .267 gfi . M_u.y_.vod y Beibl............,. ... .270 ^! ; : YR ESBONIWR. 281 | Mouumeht Jouathan Rigdon.......282 JB • - - 262 j Grifíìth—Morg.m■_ ........ ì.......... 282 1 BARDDONIAETH. .§ A Chauwyd y Dr 9.F 1 Lucxxiii: 26-33, Y Croeshoeliad___273 ì John D. Jones,.,-----...... ,.....284 Ë íj .'.' ,_________ / _. _ ___ .'.. - :-v . , -. - M S AMRYWIAiTHOL. íf| Y C.S wrth wyuebiad i'r Gelanedd- yu y Ú ■' ■ "■* PMlippiues ar Gynydd Í. ■ .': jj ,.,■■. öl' •-..,, ..... |!l Cvmundeb...................____284 li BÜ FAEW. - ■ ■ iîl 5 Mrsí Matilda, Dayies... .N. .......... 285 !?í Mrs. Katie V. Eìlithorpe ...... ...276 ì David J. Jenliiu.s, Bangor,■ Wis .286 p ■2ö' i -I - Waterville, N. Y. E. Davies, Cyhoeddwr. I' ■ "■-■" ■ "-" 1 î 1