Symud i'r prif gynnwys

®l)e 2lmcrican Jtte^aeuget. AMERICANAIDD ÖYF. XLVIX. ! Rliif 7.".^ Cyhoeddedig Dan Nawdd Gwcinidogion Egìwysi Cynnllcídfool Cymreig America ©orpljeuctf (îuhj), ì8$Sk e&Ìfch Bod yr Knaidheb: Wybodaetli Mid ywDda. vM^> CYNWYSIAB BYWGRAfFTAETH. Y Diweddar Barch. Evan Roberts, lowa Oity, lowa . . - %W Martha . . . . . . - 105 TRAETIIODAU, &c.- . A yw yn bosibl bod yn sanctaidd , 197 Y bregeth olaf. . . . . 108 Dnw i'.w g.'info'cl yn ngweinyddiad- auei Ríigiuniaeth , . . 200 Gair i'r Diog ..... 202 YrEsborjiwr . "\ . . . 205 Dyŵyri rbydẃ weithredydd . .. 207 BARDDONIAETH. Cyíieitliiad o'r ejjiyn adnabyddust "Pwy welaf o Edom yn dod." . 208 My Wife ... , . .208 Ý gras o gariad . . . 209 Llinellau coffadwriíietbol i'r díweddaP Iä Bar^, W. I'. Edwanìs, New? bnrgh, Ohio . Dailun Maíiíie Mary 210 211 AMRYWIAETHOL. Y "Dryeh" a'r Gwaharddwyr . . 211 Capel newydd Dnndaff, Pa. . . 2Ì4 O'È EAM WLAD. Llythyr . . . . , . 215 YR ADRAN GENHADOL. Cenhadaeth Mesico Ogleddol . . 216 „ Cosihuiriachi . . 216 » Zula . . . .217 NEWYDDÎOÎí Y MIS. Cyfarfod tri misol, Waterville . . 218 Llythyr Oymeradwyaeth. . .219 Bu Farw . . . . Ê ""■-. 219 Hunan gofiant y Parch J. A. Dayies, Patcior, Galia Co., O . . 223 REMSEN, N. Y.: ARGRAFFWYD A CHYHOEDDWYD GAN E. DAYIES. ?fò^B^|ep0