Symud i'r prif gynnwys

ẅ; Y gwr ieua.'ic oddi cartref, Y Gaefhí'asnaeh Aft'ricanaidd Traethawd ar haelfrydedd Cristiouogol, Diesgeulusrwydd, Boneddiges ffraeth,........................... AMRYWIAETHUL. Llythyr o China,.............................. 'Os profasoch fod yr Arglwydd yn dirion,"...... Y ö'ydd achubol................................ Y dirgelwch o fawredd Lloegr,................. Rwsia a'i Hymherawdwr,..................... Amry wion i'r Cenliadwr,...................... BAÍtDDONOL. Pryddest fudducrol,............................ Gwi laf, 229 Gaìargân gan y Parch. M. D. Morgan ar ol ei frawd,...................................... HANESIAETH GABTREFOL. Yehydig o hanes Paddy's Kun.................. Tŷ addoli iii- ddyft'ryu y Cottonwood, Kansas,---- Cyfarfod anrhognl Blne Mounds,.............r-. Cwrdd Chwarterol Dosbarth Dwyreiniol Ohio,.. Y Metliodistiaid Esgybyddol................... Llosiíi dyn i farwolaetli,....................... YSIAD. Trysorfa yr Ysgol Sabbothol,. Sefyllfa Achos Crefydd yn Cambria, Wis.,. Gair eto o'r un ardf Gwjliau y Pasg yn Slate Hill,. Dygwyddiad galarus yn Cambria, Y Gynadledd Ddemocrataidd,—Y Blaid Lndebol, —Y Gynadledd Werinol yn Chicago,....... . Cymeradwyaeth o weithrediadau Cynadjedd Chicago,—Abraham Lincoln gartref,—Henry J. Raymoud yn traethu ei olygiadau,—Y sych- dwr yn l'awr yn IÝansas,—Yr ymfudiaeth o'r Iwerddon yn cynyddu,—Corwynt mawr yn Cincinnati.—Telegraft' i Galiffornia.—Y Drych, —Tarawiad melltcn yn Lee, E. N.—Cyí'arfod brwdfrydol yn Columbus 0.,................. Philadelphia,............................-----. Ganw}-d...................................... Priodwyd,.................................... B u Farw,.................................... HANESIAETH DRAMOR. Y Chwyldroad cynygiedig yn Italy,............ í Canolbarth Italy,.............................. ! Yeuetia,....................................... '■ Rhagolygon y rhfel yn China,.................. ! Cyìiuu. Bethesda,—Caergybi,—^roesoswallt,—Towyn,— Dinbych, Ysgol Howell,—Ysgrifau Cymreig yn y Senedd- Ystalyfera,—Llauelli, Brycheiuiog, : Marwolaetliau,................................ ; ■■= >ÍK - ■ íx - ríb ! XX : XX - ! •,V.:v- II %% \Sf:lJ REMSEN, N. Y.: ARGRAFFWYD GAN ROBERT EVERETT. POSTAGE.—If paid inmWnnce, lj^ cents n quarter, or 6 cents a yenr; oHierwise, lc. n No.