Symud i'r prif gynnwys

Cyfrol LIIL s^àsB^sàë^ä^ê&i^^^^s^^ísâ wmmmi?w^m AMERíeAH* MESSER Y Parch. E. Davies. (ínljocbbcbiii bcm STauròb ©artmiboÿo» Tjr €gli»nsi: €p Uctbfaoi %mawx (fctniîarn), 1892.. Bod.yr StDaid hsJb ẀyËöda&íh fsfid y w pda. CYNWySIAD: TEAETHODATJ. Gogonedda dy Fab................. 1 J Kefr>edd a Bod Yno. ...... ;..♦-----4i Hyder Ddydd y Farn............... 6! YB ESBONIWE.- Marevi: 38-43.....................10 AMBYWIAETHOL. Y Morariaid........................12 Q'v Gadair Fawr.».........,.......15 Pa Iryd y Gladdwyd ao yr Aclgyf od- ocldOríst.'...-.'■...................17; Bryehau ar y Ser....................19' Dtìtholio-u o Lythyraa Josiah Bryn- aááîr......{.,................*>' Adoìygiad y Wa^í. ...:........, í Dyddanion ........................21 YB ADBAN GENHADOL. Arabia............................22: Cenhadaeth New Hebrides.,....... .22 Indla..............................22 NEWYDDION Y M3& Beibl Gymcìeitbas Dodgeviîîe,.,. ...23 Cyfarfod Chwarteröl Cynuileidîapî- wyr Gogledd Ddwyrrin Pa..;.. .m Oynianfa Gynuileidfaolwyi' GogJedd Ddwyrain Pa___,............. .25 Cymanf a GynuUeidfaói Gorîlewin- harth Pa.... .*;....., ............ .27 Cyfarfod Chẁarterol Waterrille;.. .28, Ordeiuiad Oweinidog..........,..., .29, | Cymeradwyol....................;;3Ẁj Priodwÿd..........................30 l! Bu Fmìw-^ Marwolaethau Diweddar yn Eem- sen..,.......................80 Y Ddwy Chwaer................30 Jühn 3. Wüìianis............. .32 HEMSEîf, 7í. Y.' E. DAYIES, GYHOEDDWB. ! 2Ü :^m^3S^^^^S^^^m^^^^^^^^^^